Nadace Leoše Janáčka (www.janacek-nadace.cz) vyhlašuje v roce 2018 mimořádnou cenu, která se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla.

Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova díla v kriticky připravených edicích a jeho účinnou propagaci.

Cena je jedna a je nedělitelná.

O cenu se mohou ucházet občané žijící trvale v České republice, ve výjimečných případech též cizinci.

Návrhy na udělení ceny podávají buď samotní autoři prací publikovaných či zadaných do tisku v mezidobí od 2011 do 2018, nebo fyzické či právnické osoby a instituce. Předkladatel předloží spolu s návrhem výtisk díla ve třech exemplářích, nebo dokončený rukopis ve třech kopiích spolu se závaznou nakladatelskou smlouvou s termínem vydání nejpozději v roce vypsání ceny.

Uzávěrka přihlášek je 30. červen 2018.

Členství autora ve správní radě či dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Dle Statutu Ceny (viz www.janacek-nadace.cz /Ceny) předkládané dílo posuzuje odborná porota, jmenovaná správní radou Nadace. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakkoliv podílel na soutěžním díle nebo je spjat s osobou autora.

V souvislosti s Cenou, jejíž součástí je finanční dar, Nadace hradí cestovné a ubytování laureátovi na slavnostní vyhlášení ceny v Brně v průběhu Mezinárodního festivalu Janáček Brno 2018.

***************************

Cena Nadace Leoše Janáčka - statut

se uděluje za vědecké dílo, ediční, publicistikou a organizační činnost v oblasti šíření Janáčkova díla. Posláním ceny je povzbudit domácí janáčkovské bádání a vznik zásadních vědeckých prací, vydávání skladatelova díla v kriticky připravených edicích a jeho účinnou propagaci. 

Stanovy
1. Cenu uděluje Nadace Leoše Janáčka na začátku každého desetiletí.
2. Cena je jedna a je nedělitelná.
3. SR může při vyhlašování ceny úžeji vymezit obor pro její udělení a stanovit její národní č. mezinárodní dosah.
4. Uzávěrka přihlášek je 30. červen roku, který předchází novému desetiletí (např. 2000, 2010 atd.), nestanoví-li SR mimořádný termín, vázaný na výroční janáčkovský rok.
5. Vyhlášení ceny se uskuteční v prvních dnech nového desetiletí na veřejném slavnostním setkání v Památníku L. Janáčka v Brně.
6. O cenu se mohou ucházet občané žijící trvale v České republice, ve výjimečných případech závisejících na rozhodnutí správní rady při vypisování ceny, též cizinci.
7. Návrhy na udělení ceny podávají buď samotní autoři prací publikovaných č. zadaných do tisku v mezidobí od posledního udělení ceny, nebo fyzické č. právnické osoby a instituce.
8. Předkladatel předloží spolu s návrhem výtisk díla ve třech exemplářích, nebo dokončený rukopis ve třech kopiích spolu se závaznou nakladatelskou smlouvou s termínem vydání nejpozději v roce vypsání ceny.
9. Členství autora ve správní radě č. dozorčí radě Nadace Leoše Janáčka v době vypsání ceny vylučuje jeho účast v soutěži. Rovněž tak je z účasti vyloučen ředitel Nadace.
10. Správní rada jmenuje 3 členy poroty a tajemníka soutěže, který se stará o koordinaci a technické zajištění práce poroty. Jeho povinností je seznámit členy poroty se statutem a podmínkami vypsání soutěže.
11. Členem poroty nemůže být nikdo, kdo se jakkoliv podílel na soutěžním díle nebo je spjat s osobou autora.
12. Po uzávěrce  předloží ředitel správní radě seznam přihlášených prací . Ta má právo vyloučit takový návrh, který neodpovídá statutárním nebo konkrétně vypsaným podmínkám.
13. Správní rada má právo anulovat rozhodnutí porotce, který porušil statut soutěže.
14. Při vypisování ceny rozhodne správní rada o její výši.
15. Návrh poroty na udělení ceny schvaluje správní rada, která jej má  právo ze závažných důvodů zamítnout.
16. V souvislosti s cenou Nadace hradí:odměnu porotcům za práci v porotě a výlohy (poštovní, cestovní aj.) související s touto prací;cestovné a ubytování laureátovi na slavnostní vyhlášení ceny v Brně.
17. Nadace Leoše Janáčka si vyhrazuje právo na 1 exemplář všech soutěžních prací pro svoji veřejně přístupnou studijní knihovnu.

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

květen 2018
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kdo je kdo?