Upozornění na mezinárodní konferenci zaměřenou na vzájemné vazby a inspiraci v hudebním životě mezi Francií a českými zeměmi v 17. a 18. století, 
která se uskuteční v pondělí 8. dubna 2019 v prostorách velvyslanectví České republiky v Paříži v čase10:00 - 17:30h. 

Program celé konference v Kalendáriu ČSHV.