Koncert Ad honorem Vladimír Helfert věnovaný stému výročí založení Masarykovy univerzity.
Zazní díla, jež jsou předmětem dlouhodo­bého výzkumu doktorandů hudební vědy FF MU.
Spojením výzkumu s hudební realizací chtějí studenti naplnit myšlenkový odkaz Vladimíra Helferta,
jenž byl mimo jiné také někdejším iniciátorem hudebních aktivit na Masarykově univerzitě.
Koná se v úterý 4. června od 18 hodin v Ústavu hudební vědy FF MU v Brně.

ad honorem vh