Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně: Městská hudební kultura ve střední Evropě 1450 až 1670 (4. až 6. 11. 2019, Ústav hudební vědy FF MU)

Mezinárodní hudebněvědné kolokvium v Brně je konference mezinárodního významu a mimořádné kontinuity. Po roce 2010 se postupně rozvinul model pravidelného střídání odborných kolokvií věnovaných starší (vždy v lichých letech) a novější hudební kultuře, organizačně zajišťovaných Ústavem hudební vědy FF MU s finanční podporou města Brna. 

V roce 2015 se v Brně vůbec poprvé konalo setkání zaměřené na hudební kulturu 15. a 16. století, na nějž letošní kolokvium tematicky navazuje. 54. ročník je věnován městské hudební kultuře ve střední Evropě v období 1450 až 1670. Třicet badatelů z celkem osmi zemí včetně zámoří bude diskutovat o liturgickém provozu městských kostelů, institucionální problematice na rozhraní pozdního středověku a raného novověku i o koexistenci chorálního, figurálního i písňového repertoáru.

Součástí letošního kolokvia je také koncert souborů Versus a Capella Ornamentata (4. 11. 2019 v takzvaném Červeném kostele), na němž zazní sedmihlasá mše Super Undique Flammatis Jacoba Handla Galla a chorální proprium ze svátku posvěcení kostela z brněnského svatojakubského graduálu z roku 1493. 

Program konference je dostupný zde: https://webcentrum.muni.cz/ff-mmk/en