Oddělení muzikologie ÚDU AV ČR, v. v. i., zve na přednášku pořádanou v rámci cyklu 
Dialogo della musica

Hudební motivy v ilustracích spisu Welscher Gast

Referující: doc. PhDr. Martin Horyna, Ph.D. (ÚDU AV ČR)

Na začátku 13. století sepsal Thomasin de Zerclaere, italský klerik z oblasti Friaulu znalý němčiny, nejstarší známá pravidla chování určená pro německé rytíře. Rozsáhlá báseň (kolem 15.000 veršů) pojednává o ctnostech a neřestech a nástrahách, které na mladého šlechtice číhají a se kterými musí svádět boj. Spis byl opisován do druhé poloviny 15. století.
Některé z asi 20 dochovaných rukopisů jsou bohatě ilustrovány. Některé obrazové motivy evokují hudební či zvukové produkce, těmto motivům bude věnována přednáška.

Úterý 22. října 2019 16.30h, ÚDU AV ČR, Husova 4, Praha 1, 1. patro, místnost č. 117. (www.udu.cas.cz)