Vážené členky, vážení členové,

nejviditelnější (avšak nikoliv jediné) aktivity našeho spolku - především výroční konference a časopis "Muzikologické fórum" - stojí a padají s množstvím financí, které na ně máme.

Grantová podpora sice tvoří významnou položku, ale všechny projekty musíme dofinancovat z vlastních zdrojů. To nejde bez pravidelného placení členských příspěvků.

Proto vás prosíme: PLAŤTE ŘÁDNĚ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY!

Nejlépe bankovním převodem k 30. 6. daného roku. Bankovní spojení: 1943221399/0800 (400 Kč, studenti a důchodci 200 Kč).

Děkujeme všem, kteří své členské příspěvky platí svědomitě!

Členové předsednictva České společnosti pro hudební vědu