Druhé časopisu Hudební věda ročníku 2021 je k mání!!! 

Obsah (viz také webové stránky časopisu: www.hudebniveda.cz) 

ČLÁNKY / ARTICLES

Hana Studeničová: Musical Duties of the City Trumpeter ca. 1550–1620: Parallels Between Moravia, Bratislava and Vienna / Hudební povinnosti městského trubače v období kolem 1550–1620: Paralely mezi Moravou, Bratislavou a Vídní

Milada Jonášová: New Findings on the Early Reception of Mozart’s Opera La clemenza di Tito / Nové nálezy k rané recepci Mozartovy opery La clemenza di Tito

Jana Vojtěšková: Kritiky provedení Prodané nevěsty v St. Petěrburgu v roce 1871 / Critical Reviews of the 1871 Production of the Bartered Bride in St. Petersburg

Konference / conference

Virtual international conference Rhythm in Music and the Arts in the Late Middle Ages (Pawel Gancarczyk)

Internationale Arbeitstagung Frauen in der Tschechischen Musikkultur im 19. Jahrhundert (Martina Bick)

recenze / reviews

Hans-Klaus Jungheinrich: Bedřich Smetana und seine Zeit (David Vondráček)

Jana Lengová: Stephanie Wurmbrand-Stuppachová (1849−1919): Život, dielo, korešpondencia (Anja Bunzel)

Filip Karlík – Jiří Kopecký (eds.): Emanuel Chvála: Z mých pamětí hudebních (Markéta Kratochvílová)

Timothy Rice: Etnomuzikologie: Velmi krátký úvod (Matěj Kratochvíl)

Marcus Zagorski: Adorno and the Aesthetics of Postwar Serial Music (Josef Fulka)

Další podrobnosti: http://hudebniveda.cz