Kalendář událostí

Seminář "Music History of the 18th Century"
středa, 9. leden 2019, 13:00
Do čtvrtek, 10. leden 2019
Shlédnutí : 171

Ústavu hudební vědy FF UK zve na společný seminář s kolegy z Curychu a dalšími hosty.

9. - 10. 1. 2019, ÚHV FFUK, místnost 405

Music History of the 18th Century Central Europe and its Intellectual Frames

Středa je věnována mezioborové diskusi k problematice 18. století. Ve čtvrtek proběhnou dvě studentské sekce, na nichž budou prezentovat svá témata naši studenti (témata budou upřesněna).

Wednesday, 9th January

13:00–15:20 Opening and Session I

Doc. Dr. Daniela Tinková (Ústav českých dějin, Filosofická fakulta Univerzity Karlovy)
The Enlightenment as a process of the “vernacularization of knowledge”

Prof. Dr. Elisabeth Décultot (Germanistisches Institut, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
Music theory and Enlightenment aesthetics. The function of music in Johann Georg Sulzer's reflection on art

Dr. Václav Smyčka (Ústav české literatury, Akademie věd ČR)
Music in cultural historiography and the birth of historism on the turn of 18th century

15:20–15:40 Coffee break

15:40–17:30 Session II

Dr. Václav Kapsa (Ústav dějin umění, Akademie věd ČR) 
Joseph Brentner as an antihero of Prague music history

Dr. Marc Niubo (Ústav hudební vědy, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)
Few remarks upon Czech Music in 18th century and the Italian Opera in Prague

Prof. Dr. Laurenz Lütteken (Musikwissenschaftliches Institut, Universität Zürich)
Enlightenment, Prague and Mozart: Possible Perspectives

Thursday, 10th January

10:10-11:40 Student’s session I
11:45-13:00 Lunch
13:15-14:15 Student’s session II 
14:30-15:15 General discussion