Kalendář událostí

Muzikologická konference k výročí státnosti
Od středa, 30. květen 2018 -  09:30
Do čtvrtek, 31. květen 2018 - 18:00
Shlédnutí : 98

Společnost a hudba ve vývoji českého a slovenského národa v letech 1918-2018

Muzikologická konference k výročí státnosti

30. – 31. května 2018, pořadatel MHF Pražské jaro

Výročí vzniku moderního demokratického Československého státu, které si v roce 2018 připomínáme, je důležitým podnětem pro různé historizující reflexe. Jedním z možných témat těchto úvah může být i vývoj hudby a hudební kultury českého a slovenského národa v posledním století. Hudba je díky abstraktnosti svého jazyka mimořádně citlivým projevem lidské kreativity a zároveň i racionality. Vypovídá mnohovrstevnatě, ale zároveň i jednoznačněji, než ostatní oblasti kultury a vědy, neboť čitelněji odráží opravdovost a upřímnost výpovědi svého tvůrce. I přes to se však v minulosti stávala manipulativním nástrojem a dekorací různých politických proměn. Český a slovenský národ prožil větší část uvažovaného století velmi podobně. Prožívali jsme a prožíváme i nyní blízkost, která byla dána podobnou mentalitou, historickou zkušeností a stejným či velmi podobných osudem v procesu politického a mocenského utváření Evropy. Zároveň ale oba národy zažívaly i období vzdalování a utváření své osobitosti na základě odlišných inspirací a cílů. Konferenci jsme proto dali název Con tempo diverso / V rozdílném tempu, se zdánlivě absurdním podtitulem Vzdálená blízkost společného. Jejím smyslem je pokusit se vystihnout to podstatné ze společných, ale často i rozdílných období vývoje hudebních kultur obou národů především v období od vzniku společné republiky v roce 1918.

Konference se soustředí především na tyto tematické okruhy:

 • Hudební kultura První republiky
 • Významné skladatelské osobnosti a hudební instituce mezi válkami: moderna, avantgarda a tradice
 • Umění české, německé, slovenské, maďarské, židovské a světové – národnost jako inspirace a omezení
 • Reflexe vývoje české a slovenské hudby v evropských kulturách
 • Nacionalismus jako téma a cíl
 • Interpreti a proměny společnosti
 • Socialistický realismus v hudební kultuře
 • Svoboda let šedesátých
 • Normalizační norma hudby
 • Proměny kulturní politiky v oblasti hudby
 • Sláva a bída let devadesátých
 • Rozdělení státu = rozdělení hudby? Osobnosti a instituce po roce 1992
 • Současné problémy české a slovenské hudební kultury
Místo : Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského