Začátek, konec a trvání
.
.
Druh opakování
Interval opakování
Počet opakování opakování
Opakovat dokud
.
Dle dne v roce
čárkou oddělený seznam
Počítat dozadu od konce roku
Dle měsíce čárkou oddělený seznam
Dle pořadí týdne čárkou oddělený seznam
Count back from year end
Dle dne v měsíci
čárkou oddělený seznam
Počítat dozadu od konce měsíce
Dle dne
Which Week(s)?
Počítat dozadu od konce měsíce
Select Repeat Dates
.
Irregular repeat dates cannot be exported at present.
NOT YET SUPPORTED