Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda

Česká společnost pro hudební vědu vyhlašuje pro rok 2024 studentskou vědeckou soutěž v oboru hudební věda. K účasti jsou zváni nejen studenti bakalářského a magisterského programu v oboru hudební věda, hudební výchova či posluchači akademií, ale i zájemci o muzikologickou problematiku z jakéhokoliv jiného vysokoškolského pracoviště v ČR a SR. Tematické zaměření soutěžních příspěvků není nijak omezeno, záměrem společnosti je ocenit práce zahrnující nové poznatky a posouvající dosavadní stav muzikologického výzkumu. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží finanční odměnu a možnost publikování své práce v časopise Muzikologické fórum.

Práce musí být elektronicky odevzdána do 15. září 2024

Pravidla studentské vědecké soutěže v oboru hudební věda na rok 2024

1. Organizace soutěže
Soutěž organizuje Česká společnost pro hudební vědu, z. s. (ČSHV). Soutěž proběhne ve dvou kolech. Soutěžní práce posoudí porota a pro druhé kolo vybere maximálně 3 účastníky v každé ze dvou kategorií (I. – bakalářské studium; II. – navazující magisterské studium). Druhé kolo proběhne formou veřejných prezentací v rozsahu 10 minut s následnou obhajobou a diskusí.

2. Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých a slovenských univerzit zapsaní v době zaslání práce (do 15. září 2024) v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Účastníci nemusí být studenty oboru hudební věda. Do soutěže se mohou přihlásit studenti, kteří úspěšně obhájili bakalářskou nebo magisterskou diplomovou práci mezi 1. lednem 2023 a 15. zářím 2024.

3. Písemná práce
Soutěžní písemná práce musí být úspěšně obhájená bakalářská nebo magisterská diplomová práce. Musí se jednat o text, který nebyl dosud veřejně publikován (vyjma povinného zveřejnění v digitálním repozitáři závěrečných prací). Práce musí být elektronicky odevzdána do 15. září 2024 (formát .doc, .docx, .odt nebo .pdf) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (předmět zprávy: Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda). Spolu s prací student odevzdá (e-mailem na výše uvedenou adresu) i posudky vedoucího a oponenta a základní informace o své osobě (jméno, e-mail/tel., škola (univerzita, fakulta, katedra), studijní program, datum zahájení studia).

4. Posuzování prací
Předložené práce posoudí porota z řad členů předsednictva ČSHV. Porota každou předloženou práci bodově ohodnotí. O výsledcích prvního kola budou soutěžící informováni do 31. října 2024.

5. Konferenční kolo
Tři práce s nejvyšším počtem bodů v každé ze dvou kategorií postoupí do konferenčního kola, které se uskuteční v rámci Mezinárodní výroční konference ČSHV 22. – 23. listopadu 2024 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana. Zde budou soutěžící své práce prezentovat ústně, na základě čehož porota určí jejich pořadí a vyhlásí výsledky soutěže, přičemž 1. – 3. místo ocení ČSHV finanční odměnou. Vítězi soutěže (případně i vybraným účastníkům konferenčního kola) bude nabídnuta možnost publikace v časopise Muzikologické fórum.

V Praze dne 23. března 2024