ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU

ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby, Katedrou hudební teorie HAMU

a

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu

pořádá

Mezinárodní Výroční konferenci 2019

15. – 16. listopadu 2019,

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

 

 

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV.
Uvítá především návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedených tematických okruhů:

  

Skladatelská generace 1920-1930

Aktuální výsledky muzikologického výzkumu

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z navržených konferenčních příspěvků. V recenzovaném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum budou články vzešlé z konference publikovány v původním nebo rozšířeném rozsahu včetně obrazových příloh.

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím webového formuláře na adrese:

https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/prihlaska-na-konferenci-2019

do 15. září 2019.

Za předsednictvo ČSHV

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.