ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU

ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby

a

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu

pořádá

Mezinárodní Výroční konferenci 2021

19. – 20. listopadu 2021,

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

 

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV.
Uvítá především návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedeného tematického okruhu:

Hudba a divadlo – instituce, žánry, osobnosti, interpretace

Souběžně s hlavním tématem však bude dán prostor i volným referátům a krátkým sdělením o aktuálním výzkumu.
Některé příspěvky mohou být představeny účastníkům konference i formou statického posteru.
ČSHV chce dát prostor i mladým začínajícím muzikologům a muzikoložkám, proto se počítá i se studentskou sekcí (nesoutěžní),
do níž jsou srdečně zváni studenti všech stupňů vysokoškolského studia hudební vědy.

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu).
Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených konferenčních příspěvků.
Články vzešlé z konferenčních referátů budou moci být po úspěšném recenzním řízení publikovány
v odborném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum
(v původním nebo rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh).

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím webového formuláře na adrese:

https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/prihlaska-na-konferenci-2021

a sice do 15. září 2021.

Za předsednictvo ČSHV

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.