ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU

ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby

a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Českého hudebního fondu

pořádá

Mezinárodní Výroční konferenci 2024

22. – 23. listopadu 2024, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV. Uvítá především návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedeného tematického okruhu:

Česká hudba – hudba v českých zemích

Přihlášky posílejte výhradně prostřednictvím tohoto online formuláře:

https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/prihlaska-na-vyrocni-konferenci

a sice do 15. září 2024.

Případné dotazy prosím směřujte na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Souběžně s hlavním tématem však bude dán prostor i volným referátům a krátkým sdělením o aktuálním výzkumu. Některé příspěvky mohou být představeny účastníkům konference i formou statického posteru. ČSHV chce dát prostor i mladým začínajícím muzikologům a muzikoložkám, proto se počítá i s nesoutěžní studentskou sekcí, do níž jsou srdečně zváni studenti všech stupňů vysokoškolského studia hudební vědy.

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z přihlášených konferenčních příspěvků. Články vzešlé z konferenčních referátů budou moci být po úspěšném recenzním řízení publikovány v odborném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum (v původním nebo rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh).

Za předsednictvo ČSHV

Mgr. Jan Baťa, Ph.D.