Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Ročník III, 2014, čísla 1-2

CSHV MF 2014 1-2

OBSAH

Číslo 1

Jan Kahuda: Společnost pro starou českou hudbu ( 1940-1952) … 8
Michaela Freemanová: Třicet let Společnosti pro starou hudbu ... 19
Marc Niubó: Z Kroměříže do Valtic. Proměny a význam Mezinárodní letní školy staré hudby ... 25
Marta Hulková: Vydavatel'ské aktivity starej hudby na Slovensku - Musicologica lstropolitana .... 30
Magdalena Šmídová Turchichová: Znovuoživování staré hudby v českých zemích v 19. století ... 41
Jana Michálková Slimáčková: Fenomén autenticity v hnutí staré hudby ... 70
Barbora Hocková: Provozování staré hudby v Brně v letech 1970-1990 ... 78
Alice Ondrejková: Barokní lamento a inspirace touto formou v tvorbě olomouckých skladatelů Tomáše Hanzlíka a Víta Zouhara ... 83
Janka Bednáriková: Gregoriánsky chorál na Slovensku - historické súvislosti a aktuálne postavenie v hudobno-edukačnej oblasti … 94
Veronika Mráčková: Vícehlasé hymny v Kodexu Strahov ... 104
Jiří Žůrek: Srovnání notových typů Severýnova Rohova kancionálu s kancionálem Šimona Lomnického z Budče z dílny  Melantrichovy ... 110
Mária Prokipčáková: Vel'kopóstne paraliturgické piesne byzantsko-slbvanského obradu v karpatskom  prostredí … 118

 

Číslo 2

Viktor Velek: Hudební kultura vídeňských Slovanů - minulost, přítomnost a budoucnost muzikologického výzkumu … 145

Alica a Oskár Elschekovi: Koncept slovanskej vzájomnosti v hudbe a v muzikologii … 152

Eva Veselovská: Cantus Planus in Slovacia - aktuálne poznámky k výskumu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska … 161

Zuzana Zahradníková: Musica nova spiritualis - úsilie o revitalizáciu slovenskej duchovnej hudby ... 178

Haig UtidJian: Arménské neumy a jejich využívání v hymnářích 19. století … 189

Jiří Mikuláš: ,,Kdoje mar?" Praha oceňuje skladbu Kaspara Maschka (1794-1873) na slovinský text … 203

Veronika Uhlířová: Franz Gotz jako kapelník arcibiskupa Antona Theodora Colloreda-Waldsee a jeho skladby z Hudební sbírky Arcibiskupského zámku v Kroměříži ... 209

Lubomír Tyllner: Slovanské kontexty Dvořákovy doby a Dvořákova díla … 219

Zuzana Macháčková: Edvard Grieg - popularita skladatele v českém prostředí za jeho života a dva koncerty v Praze pohledem pořadatelů a českého tisku … 223

Michal Ščepán: Tadeáš Salva a jeho Mša glagolskaja … 238

Miloš Zapletal: Náhradní religiozita v české meziválečné hudbě: Případ dvou zhudebnění Wolkerovy Balady o námořníku ... 251

Eubomír Chalupka: Metamorfózy slovanskej (česko-slovenskej) vzájomnosti vo vývoji skladatefskej tvorby na Slovensku po roku 1945 … 257

Věra Šustíková: Obroda žánru koncertního melodramu v české kultuře na přelomu 20. a 21. století … 268

Matěj Kratochvíl: Etnomuzikolog z Marsu v Čechách. Soudobá vážná hudba a její místo v české společnosti po roce 1989 … 278

Petr Lyko: Provedení Haydnova oratoria Schopfung (Stvoření) v roce 1913 v Krnově a jeho recepce v dobovém tisku … 282

 

Zprávy, recenze … 287

Petr Ch. Kalina - Petr Macek: Interpreti artificiální hudby v českém hudebním slovníku osob a institucí...... 287

Petr Lyko: K muzikologickému výzkumu v rámci post-doktorského projektu EU „Podpora vytváření excelentních výzkumných týmů a intersektorální mobility na Univerzitě Palackého v Olomouci. … 290

Lubomír Tyllner: Pozoruhodný dramaturgický počin … 292

Lubomír Tyllner: Zpráva o činnosti české společnosti pro hudební vědu, o.s. za rok 2013 … 294