Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Časopis České společnosti pro hudební vědu - Journal of the Czech Musicological Society

Ročník I, 2012, číslo 1

 

Obsah

Dagmar Štefancová: Vlastnické přípisy v konvolutu učebnic ze 16. století

Eva Paulová: Ondřej Horník a Eduard Emanuel Homolka – odlišné přístupy ke sběratelství památek hudební ikonografie

Ludmila Mikulášová: Johann Anton Koželuch (1738–1814) ve sbírce Ondřeje Horníka

Jiří Mikuláš: Albin Maschek (1804–1878) ve sbírce Ondřeje Horníka

Věra Šustíková: Sběratel Zdeněk Fibich

Jana Vojtěšková: Sbírka Richarda Morawetze

Andreas Wehrmeyer: Die Sammlungen des Sudetendeutschen Musikinstituts in Regensburg

Ingrid Silná: Sbírka hudebnin kostela sv. Václava v Tovačově

Jana Vozková: Jihočeská sbírka hudebnin uložená ve fondu hudebního oddělení NK ČR a její cesta do RISMu

Martin Voříšek: Hudební nástroje v expozici Hradního muzea v Českém Krumlově

Bohuslav Čížek: Hudební nástroje v centrálních a regionálních sbírkách v České republice

Jiří Höhn: Muzikologické sbírky a fondy lidové kultury ve Strážnici

Alice Ondrejková: Tvorba kompletního katalogu nahrávek olomouckého studia Československého rozhlasu z let 1949–1993

Vojtěch Mojžíš: Zvukový záznam a jeho archivace v kontextech historického vývoje hudební kultury

CSHV MF 2012 1w