Výsledky konferenčního kola Studentské vědecké soutěže

v oboru hudební věda pořádané v rámci Výroční konference ČSHV 2011 v Praze


1. Mária Prokipčáková
Veľkopôstne paraliturgické piesne byzantsko-slovanského obradu v karpatskom prostredí (Ústav hudební vědy FF MU v Brne).

2. Miloš Zapletal
Horňácké lidové písně z pohledu modality a flexibilní diatoniky (Ústav hudební vědy FF MU v Brne).

3. Zuzana Macháčková
Edvard Grieg – popularita skladatele v českém prostředí v období jeho pražských koncertů (Ústav hudební vědy FF MU v Brne).

4. Lucie Jirglová
Atonální proud v české klavírní tvorbě 1918 – 1945 (Katedra muzikologie  FF UP v Olomouci).