Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Časopis České společnosti pro hudební vědu - Journal of the Czech Musicological Society

Ročník VIII, 2019, čísla 1-2

Obsah

Číslo 1

Jiří Bezděk: Hudebně teoretické pohledy na českou a slovenskou hymnu … 8

Olga Mojžíšová: Rok 1918 a proměna fenoménu Smetana … 13

Jarmila Gabrielová: Česká rapsodie pro velký orchestr, sbor, sólový baryton a varhany (H 118) … 23

Ivana Kalina Tabak: Kompoziční a literární projevy Bohuslava Martinů jako reakce … 32

Yvetta Kajanová: Recepcia zábavnej hudby v Československu po roku 1918 … 37

Slávka Kopčáková: Pavol Gallo a hudobný život Prešova po roku 1918 … 45

Karol Medňanský: Mikuláš Moyzes a jeho miesto v prešovskom kultúrnom a hudobnom živote po roku 1918 … 62

Peter Ruščin: Rok 1918 – medzník vo vývoji slovenskej hymnológie … 74

Michal Ščepán: Systematizácia hudobných inštitúcií, telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918–1939 - 81

 

číslo 2

Petr Bajer: Hudební kultura v Jindřichově Hradci v roce 1918 optikou týdeníku Ohlas od Nežárky … 94

Michael Beckerman: Kdo to byl? Černý Cikán včera a dnes … 102

Jana Michálková Slimáčková: Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době ... 110

Hana Vaňková: Inspirační zdroje v cembalové tvorbě Jiřího Bezděka … 117

Adam Votruba: Melodické ozdoby houslí v lidové hudbě středního Polabí … 122

 

Rozhovor

Jan Novotný – Má cesta ke Smetanovi (Rozhovor Lubomíra Tyllnera s předním smetanovským interpretem) ... 152

 

Zprávy, recenze … 161-173