Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Časopis České společnosti pro hudební vědu - Journal of the Czech Musicological Society

Ročník XI., 2022 čísla 1-2

Obsah

Číslo 1.

Jiří Bezděk: Nad tvůrčími kontexty vzniku Vokální symfonie Vladimíra Sommera v díle D. Šostakoviče a skladbách Varšavského podzimu … 9

Lucia Maloveská: Koncept dynamického aspektu hudobnej formy a jeho aplikácia do analýzy … 22

Michal Ščepán: Opera v tvorbe predstaviteľov slovenskej hudobnej avantgardy: medzi tradíciou, modernou a experimentom … 32

Jana Michálková - Slimáčková: Varhaník Wiedermann jako tvůrce a interpret scénické hudby: Ortnerův Řezbář Vít Stoss v Praze roku 1943 … 42

Petr Ch. Kalina: Tvorba Ferdinanda Havlíka pro divadlo Semafor ... 57

Petr Lyko: Reklama v činnosti varhanářské firmy Tuček - produkce firmy Tuček prismatem reklamy … 65

Petra Kujalová: Emanuel Stěpán Petr - reflexe varhanářské činnosti v dobovém tisku … 81

 

Číslo 2

Dagmar Štefancová: Ledečská provenience několika hudebních rukopisů v Českém muzeu hudby: ano, či ne? … 96

Martin Voříšek: Drobnosti k historii Divadla v Kotcích ze schwarzenberských pramenů ze šedesátých a sedmdesátých let 18. století  … 110

Miloš Zapletal: Jak psát nové dějiny moravské hudby 19. a 20. století? Několik předběžných poznámek a úvah … 118

David Vondráček: Die tschechische Operette bis 1945: Chancen und Probleme ihrer Erforschung .... 129

Gabriela Kubátová: Reflexe uměleckého a pedagogického odkazu Jiřího Tomáška … 137

Lubomír Tyllner: Faschingskoleda in der Region Doudlebsko. Ritual, Theater, akustische (phonische) Äußerungen … 158

 

Zprávy, recenze

Jan Baťa: Philippe de Monte at 500. Mezinárodní sympozium 19. – 20. srpna 2021 … 165

Jan Baťa: Lucie Storchová, ed. Companion to Central and Eastern European Humanism. Vol. 2: The Czech Lands, Part 1, A–L. Berlin, 2020 ... 167

Eduard Douša: Martin Pašek. Osvald Chlubna a jeho první smyčcový kvartet: Geneze, analýza, recepce, kritická edice. Brno, 2021 … 170

Karel Steinmetz: Karla Hartl, ed. Vítězslava Kaprálová: tematický katalog a korespondence s nakladateli. Toronto – Praha, 2020. Karla Hartl, ed. Vítězslava Kaprálová v dobové kores pondenci a dokumentech. Toronto – Praha, 2021 … 172

Lubomír Tyllner: Zbigniew Jerzy Przerembski. Dudy. Metamorfozy instrumentu w odrodzonej Polsce. Od tradycji do folkloryzmu. Wrocław, 2020 ... 175

Karel Steinmetz: Za docentem PhDr. Karlem Boženkem, Ph.D. (1938–2022) … 178

Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu za rok 2021 … 180


 CSHV MF 2021