Česká společnost pro hudební vědu (ČSHV) byla založena v roce 1990. Sdružuje muzikoložky a muzikology žijící, pracující a studující v České republice, příp. i v zahraničí. Jejím posláním je spoluvytvářet podmínky pro udržení kontinuity a rozvoj hudebněvědného bádání a pro prezentaci jeho výsledků. Za tím účelem ČSHV pravidelně pořádá vědecké konference a studentské vědecké soutěže, navazuje vztahy s dalšími domácími i zahraničními organizacemi, jejichž činnost spadá do sféry hudební vědy a hudební kultury, chrání odborné zájmy svých členek a členů a vydává publikace, od roku 2012 též časopis Muzikologické fórum.

V současnosti má ČSHV 84 členů, z toho 3 zahraniční a 6 čestných.

 

Složení předsednictva a výboru ČSHV
zvoleného na valné hromadě společnosti dne 20. 11. 2021

Předseda: Mgr. Jan Baťa, Ph.D.
Místopředsedkyně: doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.
Místopředseda: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
Pokladní: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

Členové výboru

Prof. Mgr. MgA. Jiří Bezděk, Ph.D.; Mgr. Jan Blüml, Ph.D.; Mgr. Jiří Höhn; PhDr. Petr Kalina, Ph.D.; doc. PhDr. Věra Šustíková, Ph.D.

Členové kontrolní komise

prof. PhDr. Alena Burešová, CSc.; prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.; Mgr. Veronika Vejvodová, Ph.D.

**************************

Časopis Muzikologické fórum

Šéfredaktor: doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
Redaktorka: PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D.

**************************

Webové stránky společnosti 

Mgr. et MgA Miloslav Študent - technická administrace a od března 2018 i redakce obsahu (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

**************************

Facebookový profil společnosti 

Správa: doc. Mgr. Jana Spáčilová, Ph.D.