Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Ročník II, 2013, čísla 1-2

CSHV MF 2013w

Číslo 1

Oskár Elschek: Dielo, skladatel, interpret a interpretácia … 8

Alica Elscheková: Interpret a interpretácia v tradičném hudbe … 16

Lubomír Chalupka: Teoretická interpretácia diela 20. storočia - Ilja Zelenka: 2. klavírne kvinteto … 22

Tomislav Volek: Hříchy interpretů aneb Jan Nepomucký z fitness-centra … 30

Věra Šustíková: Melodram jako interpretační problém … 38

Petr Lyko: Konstrukční změny ve stavbě varhan v 19. a 20. století ve vztahu ke způsobu hry a interpretace … 45

Vit Gregor: Notový zápis klavírních skladeb a jejich interpretace … 50

Tomáš Víšek: Interpretace podle vzoru - ano či ne? ... 55

Martin Vojtíšek: Václav Vilém Würfel jako interpret vlastních klavírních skladeb a jeho vliv na tvorbu a interpretaci jeho žáka Fryderyka Chopina … 61

Ludmila Šmidová: Karel Slavkovský a klavírní koncert Antonina Dvořáka … 71

Jan Košulič: Stručná historie kapely Free Jazz Trio … 80

 

Číslo 2

Karel Steinmetz: K pojmům „hudební regionalistka" a „hudební kultura” v regionech či lokalitách. … 85

Petr Hlaváček: Regionalistika jako základ tzv. velké védy … 92

Yvetta Kajanová: Konvergentní a divergentní procesy v regionalizáciach … 99

Lenka Křupková: „Provinční” německá operní scéna v Olomouci v posledních čtyřiceti letech své existence a dvorní opera ve Vídni … 107

Jan Blüml: K problematice regionálního výzkumu populární hudby s přihlédnutím k olomoucké hudební scéně … 111

Petr Lyko: K hudební složce slavnostních obřadů na Univerzitě Palackého na podklade stratifikace hudebních aktivit spjatých s olomouckou univerzitou … 115

Ingrid Silná: Farní cyrilská jednota v Prostějově … 120

Vít Aschenbrenner: Hudební kultura v Klatovech 17. a 18. století z hlediska hudební regionalistiky … 133

Markéta Králová: Hudební činnost Antonina Borového ve Zlaté Koruně na přelomu 18. a 19. století ... 147

Jakub Michl: Johann Alois Lamb a hudební kultura ve Vrchlabí na přelomu 18. a 19. století … 153

Eva Myslivcová: Antonin Dvořák a Turnovsko … 159

L´ubomír Chalupka: Bratislava ako špecifický región vo vývoji hudobnej kultúry na Slovensku v medzivojnovom období … 166

Alica a Oskár Elschekovi: Projekty regionálnych etnomuzikologických výskumov v minulosti a dnes … 176

Zprávy ... 184