Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Časopis České společnosti pro hudební vědu - Journal of the Czech Musicological Society

Ročník V, 2016, čísla 1-2

CSHV MF 2016 1-2

Číslo 1

Jitka Bajgarová: Fidelio Friedrich Finke a jeho kompoziční třída na Německé hudební a dramatické akademii v Praze … 8

Vlasta Reittererová - Dagmar Sieberová: Založení Německé filharmonie v Praze: ,,...v Praze musí být vytvořen prvotřídní filharmonický orchestr." … 20

Karel Steinmetz: Hudební kultura ostravských Němců v období 1. československé republiky …37

Jiří Kusák: Hudební výchova v meziválečné Ostravě … 45

Ingrid Silná: Úloha spolků v hudebním dění města Olomouce v letech 1918-1938 … 55

Alice Ondrejková: Baletní soubor olomouckého divadla v letech 1920-1938 … 67

Ľubomír Chalupka: Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období ( 1918-1939) v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia … 75

Tatiana Pirniková: Hudba vo Vysokých Tatrách a v Kežmarku v období rokov 1918-1939 … 89

Mariana Lechmanová: Zápas o profesionalitu slovenskej hudobnej tvorby v dvadsiatych rokoch - tzv. kult Jána Levoslava Bellu … 95

Vladimír Fulka: Neoklasicizmus v ranej tvorbe Bohuslava Martinů … 101

Ivana Kalina Tabak: K otázce názvu posledního koncertantního díla Bohuslava Martinů … 113

Karol Medňanský: Rozmach tvorby Mikuláša Moyzesa ( 1872-1944) po roku 1918 … 123

Miriam Matejová: Jozef Chládek ( 1856-1928) - ružomberský regenschori a skladateľ … 141

David Kozel: Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro violu sólo Josefa Schreibera … 149

Petr Lyko: Varhanářství na území českých zemí v meziválečném období - střet cecilianismu a Orgelbewegung? … 163

Melita Mitin: Srbští studenti hudební kompozice v meziválečné Praze a jejich následující kariéry v Jugoslávii … 171

 

 

Číslo 2

Kamil Bartoň: Hudební nástroje v učebnici Jakuba Jana Ryby … 177

Viktor Hruška: Poznámky k připravované edici Rybových Počátečních a všeobecných základů ke všemu umění hudebnému … 187

František Ostlý: Jakub Jan Ryba jako pedagog … 195

Petr Hlaváček: Hudebnost moravských a slezských kantorů v 18. a 19. století z pohledu úřadů … 203

Slávka Kopčáková: Podiel kantorov na tvorbe a hudobných produkciách na chóre rímsko-katolíckeho kostola sv. Mikuláša v Prešove v priebehu 18. a 19. storočia … 215

Adriana Grešová: Inšpiračné zdroje Juraja Tranovského pri zostavovaní Cithary Sanctorum (1636) … 221

Viktor Bezdíček: Vzkříšení cítolibských mistrů, životní dílo Zdeňka Šestáka ... 243

 

Zprávy, recenze ... 255-277