1. Organizace soutěže

Soutěž organizuje Česká společnost pro hudební vědu (ČSHV) ve spolupráci s muzikologickými pracovišti českých a slovenských univerzit. Soutěž proběhne ve dvou kolech. Soutěžní práce posoudí porota a vybere maximálně 5 účastníků pro druhé kolo, které proběhne formou veřejných prezentací v rozsahu 10 minut s následnou obhajobou a diskusí. Obě kola budou hodnocena samostatně.

2. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých a slovenských univerzit zapsaní v době zaslání práce (do 1. srpna 2015) v bakalářském či magisterském studijním programu. Účastníci nemusí být studenty oboru hudební věda. Do soutěže se mohou přihlásit i studenti, kteří ukončili v lednovém (únorovém) termínu bakalářské studium a nastoupí v září (říjnu) téhož akademického roku do navazujícího magisterského studia (uchazeč doloží potvrzení o přijetí do navazujícího magisterského studia).

3. Písemná práce

Soutěžní písemná práce musí mít charakter odborného textu a musí být založena na původním výzkumu. Její rozsah musí dosahovat minimálně 10 normostran a zároveň nesmí překročit maximální rozsah 30 stran. Povinnou součástí je české/slovenské a jedno cizojazyčné resumé, po formální stránce musí text odpovídat normám časopisu Muzikologické fórum. Musí se jednat o text, který nebyl dosud veřejně publikován. Práce musí být elektronicky odevzdána do 1. srpna 2015 (textový editor nebo pdf) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (předmět zprávy: Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda). Práce budou v prvním kole hodnoceny anonymně, vlastní text proto nesmí obsahovat žádné identifikační údaje. Spolu s prací student odevzdá (e-mailem na výše uvedenou adresu) i průvodní dokumenty: doporučení pedagoga mateřského pracoviště, anotaci v přibližné délce 200 slov a stručný životopis autora.

4. Posuzování prací

Předložené práce posoudí porota jmenovaná výborem ČSHV. Porota každou předloženou práci bodově ohodnotí. O výsledcích prvního kola budou soutěžící informováni do 31. října 2015.

5. Konferenční kolo

Pět prací s nejvyšším počtem bodů postoupí do konferenčního kola, které se uskuteční v rámci Mezinárodní konference ČSHV 27. – 28. listopadu 2015 v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana. Zde budou soutěžící své práce prezentovat ústně, na základě čehož porota určí jejich pořadí a vyhlásí výsledky soutěže, přičemž 1. – 3. místo ocení ČSHV finanční odměnou. Vítězi soutěže (případně i vybraným účastníkům konferenčního kola) bude nabídnuta možnost publikace v časopise Muzikologické fórum.

V Praze – Olomouci dne 1. března 2015

 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.                             Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

 

        předseda ČSHV                                             místopředseda ČSHV