Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Časopis České společnosti pro hudební vědu - Journal of the Czech Musicological Society

Ročník VII, 2018, čísla 1 a 2

CSHV MF 2018 1

Obsah

Číslo 1

Věra Šustíková: Současný stav českého koncertního melodramu … 6

Jiří Bezděk: K problematice analýzy koncertního melodramu z dnešního hlediska 25

Marta Hrachovinová: Proměny vztahu slova a hudby v koncertním melodramu v souvislosti s vývojem uměleckého přednesu … 31

Věra Šustíková: Pevná básnická forma Shakespearových sonetů a její uchopení v melodramu ... 38

Miloš Zapletal: Janáček a melodram: několik marginálií … 53

Ľubomír Chalupka: Premeny melodrámy v slovenskej hudbe … 61

Vlasta Reittererová: Melodram na konci 19. a v první polovině 20. století v německojazyčných zemích. Das Weib des Intaphernes Franze Schrekera ... 69

Jiří Kopecký: Praha mezi scénickým melodramem a operou, případ Královských dětí ........... 85

Vlasta Reittererová: Melodram a jeho transformace v 19. století … 108

CSHV MF 2018 2

Číslo 2

David Kozel: Narativní obrat v muzikologii - problémy, otazníky, aplikace … 6

Ivana Kalina Tabak: Hledání ideální fonny. K Inkantacím Bohuslava Martinů … 11

Václav Metoděj Uhlíř: Proměna technické a zvukové podoby varhan v letech 1780-1860 na příkladech vybraných nástrojů ve východních Čechách … 17

Petr Lyko: Estetická funkce, norma a hodnota Jana Mukařovského jako možný klíč k výkladu uměleckých a estetických aspektů tzv. romantických varhan na území českých zemí ... 28

Karol Medňanský: Obraz reformátora Martina Luthera v opernej tvorbe Víťazoslava Kubičku (*1953) … 38

Veronika Garajová: Hudobno-paleografická analýza stredovekých rukopisov ... 53

Eliška Baťová: Úvahy nad plody současného výzkumu husitského zpěvu … 73

 

Zprávy, recenze … 81-104