Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Časopis České společnosti pro hudební vědu - Journal of the Czech Musicological Society

Ročník I, 2012, číslo 2

 

Obsah 

Oskár Elschek: Systematická hudební věda – minulost a současnost

Jarmila Gabrielová: Systematická hudební věda – systematika hudební vědy – v podání zakladatelských osobností oboru Guido Adlera a Hugo Riemanna

Lubomír Chalúpka: Nové iniciativy v matematických metodách v hudební teorii na Slovensku.

Martina Stratilková: Otakar Zich a Moritz Geiger o recepci uměleckého díla

Jan Blüml: Historie a současnost muzikologické discipliny teorie a dějiny noartificiální hudby

Lubomír Tyllner: Etnomuzikologie v Akademii věd. Milníky její historie

Matěj Kratochvíl: Etnomuzikologie konzervované hudby. Zvukový záznam jako nástroj i předmět výzkumu

Petra Hniková: Brazilské berimbau

Zdeněk Vejvoda: Podoby lendleru v Čechách

Petr Lyko: Aktuální metodologická problematika výzkumu varhan v kontextu české organologie

Petr Kalina: Repertoár lužicko-srbských houslí jako součást organologického odrazu lidových chordofonů z Lužice.

Tereza Berdychová: Klasifikace rohových hudebních nástrojů užívaných při lovu v českých zemích v období 17. a 18. století.

Kamil Bartoň: Problematika hudebních nástrojů v Krünitzově encyklopedii

Jitka Kocůrková: Varhanářská firma bratří Braunerů v Uničově

Pavlína Kráčmarová: Houslař František Kříž

Recenze: Petr Lyko - Die Orgel

Informace pro autory

CSHV MF 2012 2w