Publikace ČSHV

Publikace je možno objednat na adrese: 

Česká společnost pro hudební vědu, z. s.
Ústav hudební vědy, FF UK, nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1
e-mail: jan.bata(zavináč)ff.cuni.cz
tel: 221 619 431

 

Od roku 2012 vydává ČSHV též časopis Muzikologické fórum

 

MIscellanea 1999-2000

 

 

Miscellanea z výročních konferencí 1999 a 2000

ed. Jitka Bajgarová, Česká společnost pro hudební vědu v nakladatelství Zdeněk a Hanka Černí, Praha 2001, 139 s., ISBN 80-238-7956-1

 

 

 

Miscellanea z výročních konferencí 2001 až 2005

Ed. Jan Baťa, Česká společnost pro hudební vědu v nakladatelství Agora – Zdeněk a Hanka Černí,
Praha 2006, 199 s., ISBN 80-86820-02-5

 

 

Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2006 a 2007

Jak psát hudební dějiny? K teoretickým a metodologickým otázkám hudební historiografie; Nové výzkumy českých muzikologů

Ed. Jan Baťa, Česká společnost pro hudební vědu, o.s., a Etnologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., v nakladatelství Agora – Zdeněk a Hanka Černí, Praha 2008, 227 s., ISBN 978-80-87112-16-8 (EÚ AV ČR), 978-80-86820-05-7 (Agora)

 

 

Miscellanea z výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2008

Fenomén mecenášství v hudební kultuře
Kabeláč - Ištvan

Ed. Jitka Bajgarová, Česká společnost pro hudební vědu, o.s., v nakladatelství Agora, Praha 2010, 246 s., ISBN 978-80-87112-35-9

 


  

Miscellanea z výročních konferencí České společnosti pro hudební vědu 2009

Händel - Haydn - Mendelssohn a jejich druhý život v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století.

Ed. Michaela Freemanová, Česká společnost pro hudební vědu, o.s., v nakladatelství Agora, Praha 2012, 200 s., ISBN 978-80-86820-09-5

 

Kdo je kdo ...


Kdo je kdo v současné české muzikologii
edd. Jitka Bajgarová a Jana Vojtěšková, Česká společnost pro hudební vědu v nakladatelství Zdeněk a Hanka Černí, Praha 12001, 82 s., ISBN 80-238-7999-5

Kdo je kdo v současné české muzikologii (druhé doplněné vydání)
edd. Jitka Bajgarová a Jana Vojtěšková, doplnil Jan Baťa, Česká společnost pro hudební vědu v nakladatelství Agora – Zdeněk a Hanka Černí, Praha 22002, 82 s., 80-902945-7-X

Kdo je kdo v současné české muzikologii (třetí doplněné vydání)
ed. Jana Vojtěšková, Česká společnost pro hudební vědu v nakladatelství Agora – Zdeněk a Hanka Černí, Praha 32006, 157 s., ISBN 80-86820-03-3

Kdo je kdo v současné české muzikologii (elektronický následník papírového lexikonu)

   

 

Ceník Miscellaneí

Stará Miscellanea

  • jednotlivci - à 50 Kč
  • instituce - à 100 Kč

Nová Miscellanea (rok vydání 2008 a pozdější)

  • jednotlivci - à 80 Kč
  • instituce - à 150 Kč

Pro členy ČSHV a autory publikovaných příspěvků zdarma (po jednom výtisku). Případně bude k ceně publikace připočteno poštovné a balné.