Studentská vědecká soutěž v roce 2007

Česká společnost pro hudební vědu ve spolupráci s muzikologickými pracovišti českých univerzit vypsala i v tomto roce studentskou vědeckou soutěž v oboru hudební věda. Laskavostí organizátora mezinárodního setkání doktorandů oboru muzikologie v Telči ve dnech 14.-17. května 2007, kterým byl Ústav hudební vědy FF Masarykovy univerzity v Brně v čele se svým vedoucím PhDr. Petrem Mackem, PhD., a díky intenzívnímu úsilí členů výboru ČSHV Mgr. Vladimíra Maňase a Mgr. Viktora Pantůčka se mohlo v rámci tohoto setkání 15. 5. uskutečnit konferenční kolo studentské vědecké soutěž ČSHV.

Porota ve složení prof. PhDr. Jarmila Gabrielová, CSc. (předsedkyně), prof. PhDr. Ivan Poledňák, CSc., prof. MgA.Vladimír Tichý, doc. PhDr. Jozef Vereš, CSc., Mgr. Petr Lyko, PhDr. Jitka Bajgarová, CSc. hodnotila 4 práce z přihlášených deseti, které postoupily do konferenčního kola (zaslané práce v 1. kole hodnotili PhDr. Stanislav Tesař, PhDr. Jiří Mikuláš, Mgr. Vladimír Maňas a Mgr. Viktor Pantůček).

Vítězkou se stala Veronika Mráčková (FF UK Praha) s prací „Hymnus ke sv. Prokopu v kodexu Strahov“, která získala finanční odměnu od ČSHV ve výši 2 tis. Kč, na 2. místě se umístila Jana Franková z FF MU v Brně a o 3. místo se podělili Markéta Koptová z FF UP v Olomouci a Petr Svačina rovněž z FF MU. Všichni finalisté obdrželi knižní dar od Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR (Josef Hutter: Hudební myšlení II, ed. J. Gabrielová).

 

Pravidla studentské vědecké soutěže v oboru hudební věda na rok 2007

 

V letech 2008, 2009 a 2010 se soutěž nekonala.