Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda

 

Česká společnost pro hudební vědu vyhlašuje pro rok 2013 studentskou vědeckou soutěž v oboru hudební věda. K účasti jsou zváni nejen studenti bakalářského a magisterského programu v oboru hudební věda, hudební výchova či posluchači akademií, ale i zájemci o muzikologickou problematiku z jakéhokoliv jiného vysokoškolského pracoviště v ČR a SR. Tematické zaměření soutěžních příspěvků není nijak omezeno, záměrem společnosti je ocenit práce zahrnující nové poznatky a posouvající dosavadní stav muzikologického výzkumu. Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží finanční odměnu a možnost publikování své práce v časopise Muzikologické fórum.

Soutěžní písemná práce musí mít charakter odborného textu a musí být založena na původním výzkumu. Její rozsah musí dosahovat minimálně 45 000 znaků. Musí se jednat o text, který nebyl dosud veřejně publikován. Práce musí být do 10. července 2013 odevzdána elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Pravidla studentské vědecké soutěže v oboru hudební věda na rok 2013

Téma: Muzikologický výzkum ve světle aktuálních badatelských výsledků.

1. Organizace soutěže
Soutěž organizuje Česká společnost pro hudební vědu (ČSHV) ve spolupráci s muzikologickými pracovišti českých a slovenských univerzit. Soutěž proběhne ve dvou kolech. Soutěžní práce posoudí porota a vybere maximálně 5 účastníků pro druhé kolo, které proběhne formou veřejných prezentací v rozsahu 10 minut s následnou obhajobou a diskusí. Obě kola budou hodnocena samostatně.

2. Účastníci soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit studenti českých a slovenských univerzit zapsaní v době zaslání práce (do 10. července 2013) v bakalářském či magisterském studijním programu. Účastníci nemusí být studenty oboru hudební věda.

3. Písemná práce
Soutěžní písemná práce musí mít charakter odborného textu a musí být založena na původním výzkumu. Její rozsah musí dosahovat minimálně 45 000 znaků. Povinnou součástí je české a jedno cizojazyčné resumé, po formální stránce musí text odpovídat normám časopisu Hudební věda. Musí se jednat o text, který nebyl dosud veřejně publikován. Práce musí být do 10. července 2013 odevzdána elektronicky (textový editor nebo pdf) na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (předmět zprávy: Studentská vědecká soutěž v oboru hudební věda). Práce budou v prvním kole hodnoceny anonymně, vlastní text proto nesmí obsahovat žádné identifikační údaje. Spolu s prací student odevzdá (e-mailem na výše uvedenou adresu) i průvodní dokumenty: doporučení pedagoga mateřského pracoviště, anotaci v přibližné délce 200 slov a stručný životopis autora.

4. Posuzování prací
Předložené práce posoudí porota jmenovaná výborem ČSHV. Porota každou předloženou práci bodově ohodnotí a pro texty vybrané do druhého, konferenčního kola zajistí oponentský posudek (do 1800 znaků včetně mezer). O výsledcích prvního kola budou soutěžící informováni do 31. října 2013. Oponentské posudky k vybraným textům pak účastníci obdrží nejméně 5 dní před konáním konferenčního kola.

5. Konferenční kolo
Konferenční kolo se uskuteční ve dnech 29. – 30. listopadu 2013 na výroční konferenci ČSHV v Českém muzeu hudby, Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana. Porota stanoví pořadí studentských prací, přičemž 1. – 3. místo ocení ČSHV finanční odměnou. Vítězi soutěže (případně i vybraným účastníkům konferenčního kola) bude nabídnuta možnost publikace v časopise Muzikologické fórum.

V Brně dne 14. února 2013

Za výbor ČSHV

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.
předseda společnosti

Mgr. Petr Lyko, Ph.D.
místopředseda ČSHV

PhDr. Petr Kalina, Ph.D. a Mgr. Viktor Pantůček
přípravný výbor soutěže

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
549494732