Muzikologické fórum - Forum of Musicology

Ročník IV, 2015, čísla 1-2

CSHV MF 2015 1-2

Číslo 1

Lubomír Tyllner: Cesty akademické etnomuzikologie (1990-2014) … 8

Karel Steinmetz: 60 let Janáčkovy filharmonie Ostrava (K jubileu ostravského orchestru) … 42

Eubomír Chalupka: Výchova muzikológov na Filozofickej fakulte UK v Bratislave -východiská, vývoj, účasnosť … 53

Rastislav Adamko: Medievalistický výskum na pode Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku … 6 9

Zuzana Zahradníková: Perspektívy edukačného, vedeckého a umeleckého rozvoja katedry hudby PF KU v Ružomberku … 79

Alice Ondrejková: Olomoucký balet v letech 1959-1977 a průkopnická dramaturgie Josefa Škody ... 91

 

Číslo 2

Tomislav Volek: české muzikologické instituce za dvou totalitních režimů … 104

Petr Macek: Současnost a perspektivy brněnského Ústavu hudební vědy FF MU jako vzdělávací a vědecké instituce … 118

Vít Gregor: Některé poznatky z vývoje hudebního umění a českého hudebního školství v posledních padesáti letech … 124

Jana Palkovská: Univerzitní pedagogická studia hudby - Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy … 128

Ingrid Silná: Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci - současnost a perspektivy … 137

Petr Hlaváček: Vzdělávání (nejen) venkovských varhaníků v Brně dříve a nyní aneb cesta ke sdružení Musica sacra … 143

Lubomír Tyllner: Prolegomena ke zkoumání typologie české lidové hudby … 150

 

Zprávy, recenze ... 161-183