Výroční zpráva 2011

Zpráva o činnosti

České společnosti pro hudební vědu, o.s.

za rok 2011

A. Řízení společnosti

Činnost společnosti byla řízena výborem zvoleným na valné hromadě v prosinci roku 2009. Výbor pracoval ve složení:

 

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní), Mgr. Petr Kalina, Mgr. et MgA Miloslav Študent, Mgr. Matěj Kratochvíl, Mgr. Viktor Pantůček,

 

PhDr. Jarmila Procházková, PhD,

Kontrolní komise: Mgr. Kateřina Hnátová, Mgr. Jiří Höhn, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

 

Schůze výboru: dne  28. ledna, 24. června  7. října, 21. listopadu 2010. Na druhou schůzi byla pozvána dr. Michaela Freemanová a referovala o stavu příprav Miscellaneí za rok 2009.

 

 

B.

Granty a dotace

Získané prostředky

ČSHV obdržela grant Ministerstva kultury ČR pro uspořádání výroční konference roku 2011 ve výši 32 000,- Kč.

 

ČSHV obdržela od Nadace Český hudební fond příspěvek 17 000,- Kč na vydání Miscellaneí z výroční konference ČSHV 2010.

 

Podané žádosti

Lubomír Tyllner zpracoval žádost na Ministerstvo kultury ČR o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 pro Českou společnost pro hudební vědu na uspořádání výroční konference na témata: Hudební regionalistika, Stará hudba – bádání  a interpretace staré hudby. Požadovaná částka 42 000,- Kč.

 

Lubomír Tyllner zpracoval žádost o nadační příspěvek Český hudební fond na vydání Miscellaneí z výroční konference 2010.

 

Ediční činnost

V roce 2011 probíhala redakční příprava tří svazků publikací Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2009, dva svazky 2010 (ed. Freemanová, Markéta Kratochvílová, Matěj Kratochvíl), která budou vydána v příštím roce (2012). Dále pokračovaly práce na aktualizaci příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii (redaktorka Kateřina Hnátová).

 

Výroční konference ČSHV 2011

Výroční konference ČSHV s mezinárodní účastí na téma Hudební dílo,jeho interpretace a interpreti byla uspořádána ve dnech 25. a 26.11. 2011 ve spolupráci s Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, Ústavem hudební vědy v Bratislavě SAV v Bratislavě a Českým muzeem hudby Národního Muzea v Praze. Konference se zúčastnilo 20 referujících, 4 účastníci studentské vědecké soutěže, 10 účastníků Workshopu a cca 70 dalších návštěvníků konference.  Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí ČSHV. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí poskytlo Národní muzeum – České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praha – Malá Strana). Zpráva o konferenci bude publikována v oborovém časopise Hudební věda případně v jiných časopisech.

Valná hromada členů ČSHV v roce 2011 – se konala jako obvykle v rámci druhého dne výroční konference ČSHV 26. listopadu rovněž v budově Českého muzea hudby v Praze. Hlavním bodem valné hromady bylo:

 

·         přednesení a schválení Zprávy o činnosti za rok 2010 (Lubomír Tyllner),

·         přednesení Zprávy o hospodaření (Markéta Kabelková),

·         zpráva kontrolní komise (Jiří Höhn).

 

Výbor na svých schůzích projednal:

Stav přípravy vydání Miscellaneí z roku 2009

 

Zlepšení webových stránek společnosti.

 

Stav podávání grantových žádostí, reference o získaných finančních  podporách, grantech.

 

Výbor se rozhodl opět obnovit a vyhlásit studentskou vědeckou soutěž v oboru hudební vědy.  Revizí pravidel a vyhlášením soutěže byl pověřen dr. Petr Lyko.

 

Výbor projednal a jednomyslně se shodl na udělení čestného členství tentokráte zahraničnímu vědci, který dlouhodobě udržuje kontakty s českou muzikologií a patří k nejvýznamnějším žijícím evropským muzikologům - profesoru Oskáru Elschekovi.

Pokračováno (i když pozvolna) bylo v práci na databázi Kdo je kdo v české muzikologii. Rozšiřována je její elektronická podoba. O tento úkol se starali Miloslav Študent a Kateřina Hnátová.

 

Hlavní náplní dvou posledních schůzí výboru byla příprava výroční konference studentské vědecké soutěže a valné hromady společnosti. Jednotliví členové výboru byli pověřeni konkrétními úkoly.

 

Přijali jsme nabídku Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR na zařazení Workshopu na téma Česko-slovenské a slovensko-české vztahy v hudební kultuře do proběhu konference, což se ukázalo jako vhodné její obohacení.

 

Praha, dne 26. 11. 2011.

za výbor ČSHV Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., předseda 


 

 

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV