Dovolujeme si upozornit na mezinárodní muzikologickou konferenci Musical Interactions, 1400–1650

probíhající ve dnech 14. - 17. září 2022 v Praze (České muzeum hudby, Karmelitská 2/4, Praha 1). Konference je organizována jako součást projektů “Musical Interactions between the Low Countries and Central Europe, 1400-1650” a EXPRO “Old Myths, New Facts: Czech Lands in the Centre of 15th-century Music Developments”.

Konferenci pořádá Ústav hudební vědy FF UK ve spolupráci s KU Leuven (projekt CELSA) a Masarykovým ústavem a archivem AV ČR (projekt Staré mýty, nová fakta) konferenci "Musical Interactions, 1400–1650". Jejím cílem je otevřít diskusi o nové interpretaci hudební kultury daného období a přehodnotit dosavadní narativ o centrech a periferiích, který ve světle současných znalostí pramenů, repertoáru i kontaktů Evropy se zámořím není udržitelný.

Více též v kalendáriu ČSHV: https://www.cshv.cz/index.php/aktivity-cshv/kalendar/detailudalosti/496/konference-musical-interactions-1400-1650-praha

The conference is organized as part of projects CELSA “Musical Interactions between the Low Countries and Central Europe, 1400-1650”, led by David Burn and Lenka Hlávková, and EXPRO “Old Myths, New Facts: Czech Lands in the Centre of 15th-century Music Developments”, led by Hana Vlhová-Wörner (see https://celsalliance.eu/ and http://www.smnf.cz). Hosted by the Institute of Musicology of Charles University and the Czech Museum of Music.

Programme

Call for papers (closed)

Programme on line: https://uhv.ff.cuni.cz/en/musical-interactions/programme/

Programme and abstracts [Google Docs, DOCX]

Poster [PDF]

Registration form

There is no conference fee. It is also possible to attend the conference virtually.

https://forms.gle/tUkiA9tPT5XZfL5w7

Conference Committees

Scientific Committee: Jan Baťa (Charles University), David Burn (KU Leuven), Antonio Chemotti (KU Leuven), Paweł Gancarczyk (Institute of Art, Polish Academy of Sciences), Inga Mai Groote (University of Zurich), Lenka Hlávková (Charles University), Paul Kolb (KU Leuven), Alessandra Ignesti (KU Leuven), Vladimír Maňas (Masaryk University)

Organizing Committee: Jan Baťa (Charles University), David Burn (KU Leuven), Jan Ciglbauer, Lenka Hlávková (Charles University), Alessandra Ignesti (KU Leuven), Kateřina Pincová (Charles University)

For questions, please contact alessandra.ignesti [at] kuleuven.be

https://uhv.ff.cuni.cz/en/musical-interactions/