Výroční konference 2013

VÝROČNÍ KONFERENCE ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO HUDEBNÍ VĚDU

29.–30. listopadu 2013

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

 

9:30 prezence účastníků, placení příspěvků

10:00 Lubomír Tyllner: Uvítací projev – společné pro obě sekce

 

Vzhledem k velkému množství přihlášených příspěvků je konference rozdělena do dvou sekcí,
které budou probíhat paralelně.

Sekce A

Duchovní hudba

Pátek 29. 11.

10:30–12:00 Předsedající Jiří Sehnal

Miloš Zapletal: „Náhradní“ religiozita v české hudbě 20. a 30. let 20. století

Jan Kachlík: Dvořákova duchovní kantáta Stabat mater

Eva Vičarová: K vývoji chrámové hudby ve 20. století

Vojtěch Mojžíš: Skladatelská soutěž na vytvoření nového mešního ordinária
v katolickém ritu. Praha 2011

 

OBĚD

 

13:30–15:00 Předsedající Tomislav Volek

Tomáš Slavický: Na cestě za poznáním praxe svátečního i každodenního zpěvu v 17. století.

Peter Hochel: Anton Aschner - Neznáma tvorba kremnického kantora

Jana Slimáčková-Michálková: Proměny varhanní hudby během staletí

Martin Horyna/Jiří Kroupa: Ženevský žaltář v českých pramenech (1587–1620)

 

15:15-16:45 Předsedající Tomáš Slavický

Janka Bednáriková: Gregoriánsky chorál na Slovensku
– historické súvislosti a aktuálne postavenie v hudobno-edukačnej oblasti

Zuzana Zahradníková: Musica nova spiritualis – úsilie o revitalizáciu slovenskej duchovnej hudby

Michal Ščepán: Tadeáš Salva a jeho Mša glagolskaja

Eva Veselovská: Cantus Planus in Slovacia
– aktuálne poznámky k výskumu stredovekej hudobnej kultúry z územia Slovenska

 

17:00 Prezentace finalistů studentské soutěže – společně pro obě sekce

 

Sobota 30. 11.

 

9:00 Valná hromada ČSHV

 

10:00-11:30 Předsedající Petr Lyko

Jiří Žůrek: „...jeho matrice a štočky rozcházejí se po pražských tiskárnách.“
Přípěvek k dějinám nototisku 16. století.

Vít Aschenbrenner: Sbírka hudebnin plzeňských františkánů z konce XVII. a z XVIII. století

Veronika Mráčková: Vícehlasé hymny v Kodexu Strahov

Dagmar Štefancová: Hudební sbírka náboženského bratrstva v Příboru

Helena Kramářová: Hrabyňské chrámové inventáře na počátku 19. století

 

11:45-13:15 Předsedající Lenka Hlávková

Pavel Sýkora: Píseň písní v Monteverdiho Nešporách z roku 1610

Haig Utidjian: Arménské neumy a jejich využívání v 19. století

Peter Ruščin: Nábožné katolické pesňički Juraja Hollého

David Eben - Lenka Hlávková: Duchovní hudba českého středověku.
Stav výzkumu a jeho další perspektivy (poster se stručným komentářem)

Závěr

 

 

Sekce B

Pátek 29. 11.

Slovanská vzájemnost

10:30-12:00 Předsedající Jarmila Gabrielová

Lubomír Tyllner: Dvořákovy Slovanské tance. Hudba slovanské vzájemnosti?

Lubomír Chalupka: Metamorfózy slovanskej vzájomnosti vo vývoji skladateľskej tvorby
na Slovensku v druhej polovici 20. storočia

Jiří Mikuláš: Kdo je mar? Praha oceňuje skladbu Kaspara Maschka (1794-1873) na slovinský text.

Petr Kalina: Hudba léčitelem politických postojů aneb Zdeněk Nejedlý a Václav Klofáč
jako zastánci ukrajinského sebeurčení

 

OBĚD

 

13:30-15:00 Předsedající Lubomír Chalupka

Alica a Oskar Elschekovi: Koncept slovanskej vzájomnosti v hudbe a muzikologickom výskume

Věra Vysloužilová: Dvořákova opera Vanda

Lenka Křupková: Zavržené a přece tolik chtěné opery slovanských skladatelů
na scéně německého městského divadla v Olomouci

Viktor Velek: Hudební kultura vídeňských Slovanu - minulost, přítomnost a budoucnost 
muzikologického výzkumu.

 

15:15-16:45 Předsedající Oskar Elschek

Andreas Wehrmeyer: „V Čechii“ – Milij Balakirevs Böhmen

Jarmila Procházková: Tamburašské spolky a jejich uplatnění v českém společenském životě
(na příkladu brněnských tamburašů)

Jana Vojtěšková: Kontakty J. L. Procházky se slovanskými hudebními skladateli a interprety

Petra Kolátorová: Akademie Spolku českých žurnalistů (1878–1885)


17:00 Prezentace finalistů studentské soutěže – společně pro obě sekce

 

Sobota 30. 11.

9:00 Valná hromada ČSHV

 

Hudba po roce 1989

10:00-11:30 Předsedající Jiří Vysloužil

Věra Šustíková: Obroda žánru koncertního melodramu v české kultuře v 90. letech 20. století

Matěj Kratochvíl: Soudobá hudba v české společnosti po roce 1989

Viktor Pantůček: Festivaly soudobé hudby v kontextu české hudební kultury po roce 1989

Vítězslav Mikeš: Oratorium „Magický kruh sanskrtu“ Broniuse Kutavičiuse na pozadí společenských změn.

Kateřina Sabová: Fenomén Flash mob v podání filharmoniků – „vážná“ hudba v nákupních centrech

 

11:45-13:15 Předsedající Matěj Kratochvíl

Jiří Höhn: Projekt Muzičky a Dokumentace stavby hudebních nástrojů lidové kultury

Zdeněk Vejvoda: Proměny dětského hudebního folklorismu po roce 1989

Milan Bátor: Nástin hudební řeči Šepotů Edvarda Schiffauera

Karel Procházka: Ján Čambál (1927–2010), československý hudební skladatel, salesián, pedagog, sbormistr

 

Závěr

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV