11.15–12.15  Předsedající: Jarmila Gabrielová

Jitka Bajgarová – Fidelio Friedrich Finke a jeho kompoziční třída na  Německé hudební a dramatické akademii v Praze

Petr KalinaZenovij Lysko, ukrajinský žák Josefa Suka

Melita Milin Serbian students of composition in inter-war Prague and their later careers in Yugoslavia


12.15–13.45 Oběd


Odpolední zasedání. Sekce I
(hlavní sál)

13.45–15.15  Předsedající: Ľubomír Chalupka

Vlasta Reittererová – Dagmar Sieberová: „...v Praze musí být vytvořen prvotřídní

filharmonický orchestr“. Založení Německé filharmonie v Praze

Karol Medňanský: Rozmach tvorby Mikuláša Moyzesa (1872 – 1944) po roku 1918

Mariana Lechmanová: Zápas o profesionalitu slovenskej hudobnej tvorby v 20. rokoch – tzv. kult Jána Levoslava Bellu

Tatiana Pirníková: Hudba vo Vysokých Tatrách a v Kežmarku v období rokov 1918 -1939

Miloš Zapletal: Reflexe a reprezentace sportu v české meziválečné artificiální hudbě

 

15.30–17.00  Předsedající: Karel Steinmetz

Daniela Kotašová: Činnost Marie Zunové-Skalské v meziválečném období

Ingrid Silná: Úloha spolků v hudebním dění města Olomouce v letech 1918 – 1938

Petr Lyko: Varhanářství na území českých zemí v meziválečném období - střet cecilianismu

a Orgelbewegung?

Alice Ondrejková: Olomoucký balet v letech 1920–1938

Kateřina Nová: Klavírista a skladatel Celestin Rypl (1894–1945) a jeho neznámé osudy 

 

Odpolední zasedání. Sekce II (studovna)

13.45–15.15  Předsedající: Jiří Sehnal

Kamil Bartoň: Hudební nástroje v učebnici Jakuba Jana Ryby

František Ostrý: Jakub Jan Ryba jako pedagog

Michaela Macháčková – Petr Slouka: Málo známá pastorální mše Jakuba Jana Ryby a její dochované exempláře v českých archivech

Viktor Hruška: Rybovi Počáteční a všeobecní základové: Poznámky k připravované kritické edici

Helena Kramářová: Česky psaný spis o generálbasu neznámého kantora

 

15.30–17.00  Předsedající: Tomáš Slavický

Petr Hlaváček: Hudebnost moravských kantorů v (18. a) 19. století z pohledu úřadů   

Slávka Kkopčáková: Podiel kantorov na tvorbe a hudobných produkciách na chóre katolíckeho kostola sv. Mikuláša v Prešove v priebehu 18. a 19. storočia

Mirijam Matejová: Jozef Chládek (1856 – 1928) – ružomberský regenschori a skladateľ

Miloslav Študent: Cantorus et civis Melnicensis Sebastian Böhm (1718-1778) a loutnová hudba v Čechách kolem 1750

Viktor Bezdíček: Vzkříšení citolibských mistrů, životní dílo Zdeňka Šestáka

 

Společné zasedání obou sekcí (hlavní sál)

17.15 - 17.40  Prezentace knihy

Vladimír Helfert – Tomislav Volek: Mozart, die italienische Oper des 18. Jahrhunderts und das musikalische Leben im Königreich Böhmen.

Hg. Milada Jonášová und Matthias J. Pernerstorfer, Wien 2015 


17.40–18.30  
Studentská vědecká soutěž

Prezentace prací postupujících do II. kola soutěže

 

18.30

Společný večer účastníků Výroční konference 2015

 

Sobota 28. listopadu

9.00 – 10.15  Výroční Valná hromada ČSHV a volba nového výboru

 

Společné zasedání obou sekcí (hlavní sál)

10.30–12.00  Předsedající: Jarmila Procházková

Ľubomír  Chalupka: Formovanie profesionálnej slovenskej hudobnej tvorby v medzivojnovom období v konfrontačnom priestore sebaidentifikačného a akulturačného úsilia

Ivana Kalina – Tabak: Poslední koncertantní dílo Bohuslava Martinů

Vladimír Fulka: Neoklasicizmus v ranej tvorbe Bohuslava Martinů

Lenka Černíková: Jaroslav Vogel (1894 - 1970)  - osobnost české hudební interpretace

David Kozel: Analytická sonda do narativní vrstvy Sonáty pro sólovou violu Josefa Schreibera
 

12.15–12.45

Vyhlášení výsledků Studentské vědecké soutěže

Vyhlášení výsledků voleb do výboru České společnosti pro hudební vědu

Závěr konference


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?