Výroční konference ČSHV 2008

Výroční konference

České společnosti pro hudební vědu, o.s.

na téma

 

Fenomén mecenášství v hudební kultuře /

Kabeláč – Ištvan

 

pořádaná

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

 

Odborní spolupořadatelé:

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky

 Národní muzeum – České muzeum hudby

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

  

Praha, 5.-6. prosince 2008

sál Českého muzea hudby, Karmelitská 2, 2. p.

 

Program

 

Pátek 5. prosince 2008

 

9.30 prezence účastníků konference (hrazení členských příspěvků) a představení nové publikace Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2006 a 2007 (ed. Jan Baťa)

 

10 – 12

zahájení  konference (Jitka Bajgarová)

předsedající: Jiří Sehnal

Vít Vlnas: Pojem mecenátu v dějinách umění

Pavel Sýkora: Monteverdi a Habsburkové – peripetie jedné dedikace

Josef Šebesta: Mecenášství renesančních Habsburků?

 

krátká přestávka

 

Jana Petöczová: Mecenášstvo a baroková hudba v spišských a šarišských mestách 

Jana Perutková: Johann Adam Questenberg jako mecenáš

Jana Spáčilová: Kardinál Schrattenbach jako mecenáš ve světle nových poznatků

 

polední přestávka

 

13.30 – 15.30

předsedající: Marta Ottlová

Darina Múdra: Premeny mecénstva hudby na Slovensku v dobe klasicizmu         

Vladimír Maňas: Brněnská městská rada a kůr u sv. Jakuba v druhé polovině 18. století

Andreas Kröper: Město Plzeň jako mecenáš Jakuba Jana Ryby

 

krátká přestávka

 

Olga Mojžíšová: Čestné finanční dary Bedřichu Smetanovi

Tomáš Kavka: „Hudebniny našich skladatelů za levnou cenu vydávati“ – Hudební matice v době prvního desetiletí své činnosti (1871-1881)

Kateřina Hnátová: Friedrich Wannieck – mecenáš brněnského hudebního života

 

přestávka s občerstvením

 

16 – 18

předsedající: Jarmila Gabrielová

Vlasta Reittererová – Hubert Reitterer: Rakouská státní kulturní stipendia v 19. století

Eva Vičarová: Sponzorství a vojenská hudba?

Viktor Velek: „Trać dyrbi Serbstwo, zawostać“…aneb k podobám české podpory lužickosrbské hudební kultury v 19. a 20. století

 

krátká přestávka

 

Jitka Bajgarová: Lachmannova Orchestrální škola v Litoměřicích a Německá hudební akademie v Praze – dva příklady mecenášství-sponzorství  z první poloviny 20. století

Lubomír Tyllner: Karel Weiss a jeho sponzoři

Lenka Přibylová: Česko-saský hudební festival jako příklad novodobého sponzorství

 

Od 18.00 hodin přátelské setkání účastníků konference s občerstvením v prostorách Českého muzea hudby

 


Sobota 6. prosince 2008

9 – 10.15

předsedající: Jaromír Havlík

Jaroslav Bužga: Miloslav Kabeláč, skladatel a společnost

Pavel Kordík: Nad poetickými texty Šesti ukolébavek Miloslava Kabeláče z r. 1956

L’ubomír Chalupka: Miesto Miloslava Kabeláča pri formovaní generácie slovenskej hudobnej avantgardy 60. rokov

Josef Šebesta: Miloslav Kabeláč – dvě poznámky k současnému obrazu osobnosti (krátký příspěvek)

 

přestávka

 

10.30 – 11.15

Valná hromada České společnosti pro hudební vědu

jednání řídí Jitka Bajgarová, předsedkyně ČSHV

 

Program:

Zpráva o činnosti ČSHV za rok 2008 – Jitka Bajgarová

Zpráva o hospodaření – Markéta Kabelková

Zpráva kontrolní komise – Jan Kachlík

Plán činnosti na rok 2009

Různé – host: předseda Slovinské muzikologické společnosti

Diskuse

 

přestávka

 

11.30 – 12.30

předsedající: Jitka Bajgarová

Jindřiška Bártová: Miloslav Ištvan a jeho přínos pro českou hudbu

Radomír Ištvan: Tvůrčí období a životní osudy mého otce – hudebního skladatele

Leoš Faltus: Paralely mezi Ištvanem a Janáčkem

 

polední přestávka

 

13.30 malý polední koncert z tvorby Miloslava Ištvana ve dvoraně Českého muzea hudby (dar brněnského Sdružení Q)

Sonáta pro violoncello a klavír (1970)
1. Introduzione – 2. Canto – 3. Recapitulazione
Štěpán Filípek – violoncello, Kateřina Jandová – klavír

Refrény pro housle, violu a violoncello (1965)

Jiří Klecker – housle, Stanislav Vacek – viola, Štěpán Filípek – violoncello

Zatemněná krajina pro smyčcové kvarteto (1975)

Lukáš Mik a Jiří Klecker – housle, Stanislav Vacek – viola, Štěpán Filípek – violoncello

 

 

14.15 – 16

předsedající: Leoš Faltus

Lucie Pelíšková: Miloslav Ištvan: Zaklínání času

Lenka Dohnalová: Ištvanova elektroakustická tvorba

Michal Košut: Miloslav Ištvan jako teoretik v kontextu 20. století

František Emmert: Vzpomínka na Miloslava Ištvana (krátký příspěvek)

 

krátká přestávka

 

předsedající: Josef Šebesta

Pavel Novák-Zemek: Náznaky dalšího vývoje v pozdním díle M. Ištvana a Prvky minimalismu ve formě M. Ištvana jako terminologické nedorozumění

František Řehánek: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě Miloslava Ištvana

Štěpán Filípek: Avantgardní prvky v Sonátě pro violoncello a klavír Miloslava  Ištvana

 

 

Závěr konference

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV