Výroční konference 2014

Česká společnost pro hudební vědu, o.s.

 

Program Výroční konference 7.11. – 8.11. 2014

České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha

  

Pátek

9:30 registrace

10:00 – Zahájení

10:30–11:45

Předsedající:  Lubomír Tyllner

Petr Macek: Současnost a perspektivy brněnského Ústavu hudební vědy FFMU jako vzdělávací a vědecké instituce

Lenka Křupková: Katedra muzikologie FF UP v Olomouci. Historie, současnost a budoucnost.

Tomislav Volek: České muzikologické instituce za dvou totalitních režimů

Miroslav Pudlák: Hudební informační středisko – budoucnost a smysl instituce

 

12:00–13:15

Předsedající: Jitka Bajgarová

Karel Steinmetz: Jakých bude dalších 60 let Janáčkovy filharmonie Ostrava?

Ľubomír Chalupka: Výchova muzikológov na FFUK v Bratislave – koncepcie, vývoj, súčasnosť

Jana Palkovská: Univerzitní pedagogická studia hudby  

Lenka Přibylová: Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Konzervatoř v Teplicích – centra hudebního  vzdělávání v Ústeckém kraji

 

OBĚD

 

15:00–16:00

Panelová diskuse: Nová strategie AV ČR a současný hudebně-historický a etnomuziko- logický výzkum (Lubomír Tyllner, Jarmila Procházková, Jan Kachlík, Václav Kapsa, Matěj Kratochvíl, Tomáš Slavický)

 

16:15–17:30

Předsedající: Oskár Elschek

Lubomír Tyllner: Cesty akademické etnomuzikologie po roce 1989

Miloslav Študent: Loutnové nástroje a jejich repertoár prizmatem českých a moravských hudebních institucí

Eva Veselovská: Perspektívy výskumu stredovekej hudobnej kultúry na Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

Tomáš Slavický: Obecná jednota cyrilská (1879 - 1953) jako centrum hudebně historického výzkumu

 

17:45–19:00

Předsedající: Karel Steinmetz

Vít Gregor: Některé poznatky z vývoje českého hudebního školství v posledních padesáti letech

Ingrid Silná: Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci - současnost a perspektivy

Jaroslav Šlais: BONI PUERI – základní umělecká škola

Ingrid Sotolářová: Schéma základního a středního hudebního školství v Portugalsku

 

Společenské setkání s pohoštěním

 

Sobota

9:00–10:00

Valná hromada České společnost pro hudební vědu

 

11:15–12:30

Předsedající: Ľubomír Chalupka

Zuzana Zahradníková: Perspektívy edukačného, vedeckého a umeleckého rozvoja Katedry hudby PF KU v Ružomberku

Rastislav Adamko: Medievalistický výskum na pôde Ústavu hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Katolíckej univerzity v Ružomberku

Petr Hlaváček: Vzdělávání (nejen) venkovských varhaníků v Brně dříve a nyní aneb cesta ke sdružení Musica sacra

Lucia Fojtíková: Múzejná pedagogika ako priestor pre muzikologický výskum

 

12:45–14:00

Předsedající: Jiří Vysloužil

Petr Lyko: Hudebně regionalistický výzkum řešený v rámci post-doktorského projektu EU CZ.1.07/2.3.00/30.0004 na Katedře muzikologie FF UP v Olomouci

Alice Ondrejková: Progresivní dramaturgie choreografa Josefa Škody zaměřená na soudobou českou tvorbu a olomoucký baletní soubor v letech 1959-1977

Pavlína Kráčmarová: Robert Smetana a jeho význam (nejen) pro olomoucké vysoké školství

Miloš Zapletal: Leoš Janáček a Radiojournal (1923–1928)

 

 

Závěr konference

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV