Program

Pátek 18. listopadu

9.00-10.00      prezence účastníků

10.00               slavnostní zahájení

     I. William Shakespeare a hudba (1)

předsedající: Karel Steinmetz

10.10-10.40    Pavel Sýkora (Brno, Hudební fakulta JAMU): Shakespeare – Monteverdi – Kepler: Pokus o stanovení paralel při hledání kosmického řádu světa

10.40-11.20    Miroslav Macek (Zábřeh na Moravě): Muzikalita Shakespearových sonetů z pohledu překladatele

11.20-11.40    Věra Šustíková (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Shakespearovy sonety v českých melodramech

11.40-12.00    Olga Mojžíšová (Praha, Národní muzeum – Muzeum Bedřicha Smetany): Smetana a Shakespeare

12.00-13.30    polední přestávka

     II. William Shakespeare a hudba (2)

předsedající: Lubomír Tyllner

13.30-13.50    Alice Ondrejková (Olomouc, Katedra muzikologie, FF UP): Balet Sergeje Prokofjeva Romeo a Julie v olomouckých nastudováních (a další shakespearovská témata v tanečním zpracování)

13.50-14.10    Eva Mikulášková (Ostrava, Národní divadlo moravskoslezské / Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Shakespearovy & operní: Hamlet, Bouře a Sen noci svatojánské

14.10-14.30    Vladimír Fulka (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Hudobná poetika v cykle „Three songs from William Shakespeare“ od Igora Stravinského

14.30-14.50    Slávka Kopčáková (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): William Shakespeare a hudba – transformácia dramatického textu do filozofickej a hudobnej výpovede Giju Kančeliho

14.50-15.10    Anna Babjaková (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Úvaha nad funkciou komunikatívnosti, autenticity a zážitkovosti v recepcii filmovej hudby vo filmových spracovaniach Shakespearových drám

15.10-15.50    přestávka

     III. Hudba a škola (1)

předsedající: Jan Baťa

15.50-16.10    Jan Ciglbauer (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Několik poznámek k hudebnímu životu pražských univerzitních kolejí v 14. a 15. století

16.10-16.30    Dagmar Štefancová (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Repertoár hlasových knih z jáchymovské latinské školy – pohled do českého pohraničí na začátku 17. století

16.30-16.50    Miloslav Študent (Svatý Jan pod Skalou): Kavalírské cesty k hudbě

16.50-17.20    přestávka

     IV. Hudba a škola (2)

předsedající: Ľubomír Chalupka

17.20-17.40    Irena Medňanská (Prešov, Inštitút hudobného a výtvarného umenia FF PU): Hudobná pedagogika ako vedecká disciplína v systematike hudobnej vedy

17.40-18.00    Petr Hlaváček (Brno): Hudba, škola a …

18.00-18.20    Tomislav Volek (Praha): Svědectví žáka a pedagoga za údobí 1938-2002

18.30               Společenský večer

 

Sobota 19. listopadu

9.00-10.00      Valná hromada členů ČSHV

     V. Hudba a škola (3)

předsedající: v jednání

10.00-10.20    Petr Kalina (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Ukrajinské hudební školství v meziválečném Československu

10.20-10.40    Petr Lyko (Brno, Hudební fakulta JAMU / Ostrava, Katedra hudební výchovy OU): Systém odborného vzdělávání u varhanářské firmy Rieger-Kloss

10.40-11.00    Ľubomír Chalupka (Bratislava): Zápas Eugena Suchoňa o dôstojné miesto hudobnej výchovy v školskom vzdelávacom systéme na Slovensku

11.00-11.20    Yvetta Kajanová (Bratislava, Katedra muzikologie FF UK): Aktuálne otázky súčasného hudobného školstva

11.20-11.50    přestávka

     VI. Hudba a škola (4)

předsedající: Petr Lyko

11.50-12.10    Karol Medňanský (Prešov, Inštitút hudobného a výtvarného umenia FF PU): Zbierka piesní Georga Philippa Telemanna (1681 – 1767) Singende Geographie TWV 25:1 v kontexte súčasnej hudobnej edukácie

12.10-12.30    Mariana Lechmanová (Bratislava, Katedra muzikologie FF UK): Slovenská opera a slovenské konzervatóriá. Prieskum súčasného stavu vyučovania dejín slovenskej hudby na konzervatóriách

12.30-12.50    Anna Juhaščiková (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Hudobné preferencie stredoškolskej mládeže a možnosti edukačných recepčných aktivít vo vzťahu k tvorbe súčasných slovenských skladateľov

12.50-13.10    Ivana Vernusová (Ružomberok, Katedra hudby, PedF KU): Kompozičná metodika Juraja Pospíšila


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?