ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU

ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby

a s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Český hudební fond

pořádá

Mezinárodní Výroční konferenci 2017

10. – 11. listopadu 2017, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

 

Pátek 10. listopadu 2017

9.00-10.00    prezence účastníků

10.00              slavnostní zahájení

 

I. Reformace v hudební kultuře českých zemí

předsedající: Jiří SEHNAL 

10.00-10.25 Vladimír Maňas (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Na stopě neznámému. Protestantská hudební kultura v českých zemích do roku 1620 v perspektivě hudebních inventářů

10.25-10.50  Dagmar Štefancová (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Lutherovy písně a další skladby z 16. století v intabulacích dosud neznámé varhanní tabulatury CZ-Pn 1 K 219

10.50-11.15  Jan BAŤA (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Ke genezi kancionálu Tobiáše Závorky Lipenského

 

11.15-11.30 přestávka

 

II. Melodram (1)

předsedající: Ľubomír CHALUPKA 

11.30-12.00 Věra ŠUSTÍKOVÁ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): K současnému stavu koncertního melodramu

12.00-12.30 Jiří BEZDĚK (Praha, Katedra teorie hudby HAMU): K problematice analýzy moderního melodramu

12.30-13.00  Marta HRACHOVINOVÁ (Praha, Společnost Zdeňka Fibicha): Proměny vztahu slova a hudby v koncertním melodramu v souvislosti s vývojem uměleckého přednesu

 

13.00-14.30  polední přestávka

 

III. Forma, reforma a reformace v dějinách hudební kultury českých zemí a střední Evropy

předsedající: Karel STEINMETZ 

14.30-15.00  Ivana KALINA TABAK (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Hledání ideální formy. K Inkantacím Bohuslava Martinů

15.00-15.30  Karol MEDŇANSKÝ (Prešov, Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby, FF PU): Obraz reformátora Martina Luthera v opernej tvorbe Víťazoslava Kubičku (*1953)

15.30-16.00  Irena MEDŇANSKÁ (Prešov, Inštitút hudobného a výtvarného umenia, Katedra hudby, FF PU): Reflexia 500. výročia reformácie v šarišsko-zemplínskom senioráte, s akcentom na osobnosť Leonarda Stöckela

 

16.00-16.15  přestávka

 

IV. Melodram (2)

předsedající: Věra ŠUSTÍKOVÁ 

16.15-16.45  Jiří KOPECKÝ (Olomouc, Katedra muzikologie, FF UP): Praha mezi scénickým melodramem a operou, případ Královských dětí Engelberta Humperdincka

16.45-17.15  Vlasta REITTEREROVÁ (Vídeň): Melodram a melodrama v dílech rakouských a německých autorů v 19. a na začátku 20. století

17.15-17.45  Jiří PETRDLÍK (Praha, Společnost Zdeňka Fibicha): Interpretační problematika melodramu z hlediska koordinace textu a hudby

 

17.45-18.00  přestávka

 

V. Studentská vědecká soutěž ČSHV 2017

předsedající: Ľubomír CHALUPKA 

18.00-19.30  Prezentace finalistů Studentské vědecké soutěže ČSHV 2017

 

19.30              Společenský večer

 

Sobota 11. listopadu 2017 

9.00-10.00    Valná hromada členů ČSHV

10.00-10.15  Vyhlášení výsledků Studentské vědecké soutěže ČSHV 2017

10.15-10.30  Prezentace nových publikací Sudetoněmeckého hudebního institutu (Andreas Wehrmeyer)

 

VI. Melodram (3)

předsedající: Vlasta REITTEREROVÁ 

10.30-11.00  Ľubomír CHALUPKA (Bratislava): Premeny melodrámy v slovenskej hudbe po r. 1965

11.00-11.30  Miloš ZAPLETAL (Praha, Kabinet hudební historie AV ČR, v.v.i.): Leoš Janáček a melodram (v zastoupení přečte Petr KALINA)

11.30-12.00  Lenka PŘIBYLOVÁ (Ústí nad Labem, Katedra hudební výchovy PF UJEP): Melodram – nástroj rozvoje hudební kreativity mládeže

 

12.00-12.15  přestávka

 

VI. Volné referáty

předsedající: Jan BAŤA 

12.15-12.45  Petr LYKO (Brno, Katedra hudebních a humanitních věd, Hudební fakulta JAMU): Za reformním varhanním hnutím…

12.45-13.15 David KOZEL (Ostrava, Katedra hudební výchovy PF OU): Narativní obrat v muzikologii – problémy, otazníky, aplikace

13.15-13.30  Slávka KOPČÁKOVÁ (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Boj o hudobné hodnoty – hudobnokritická a umelecká činnosť Dezidera Lauka v čase jeho štúdií na evanjelickom kolégiu v Prešove v rokoch 1891-1894

 

VII. Příspěvek k problematice interpretace melodramu 

předsedající:  Věra ŠUSTÍKOVÁ

14.00 - 15.30 Prezentace finalistů Českého kola Mezinárodní soutěže Zdeňka Fibicha v interpretaci melodramů 2017 (analýza videonahrávek ze soutěže a koncertu vítězů za přítomnosti účinkujících)


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?