ČESKÁ SPOLEČNOST PRO HUDEBNÍ VĚDU
ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby
a
s finanční podporou Ministerstva kultury ČR a Nadace Český hudební fond 
pořádá
MEZINÁRODNÍ VÝROČNÍ KONFERENCI 2018


Ve dnech 9. – 10. listopadu 2018, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana


Předsednictvo České společnosti pro hudební vědu zve muzikologickou obec k účasti na letošní výroční konferenci ČSHV. Uvítáme návrhy referátů, které budou vycházet z níže uvedeného tematického okruhu:


Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy


Rok 2018 se nese ve znamení velmi významného výročí – sto let od vzniku samostatného Československa. Organizátoři si však uvědomují, že rok 1918 znamenal zásadní zlom nejen ve vývoji českých zemí, ale i celého středoevropského regionu. Proto bylo rozhodnuto rámcové téma zformulovat v podobě Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy.
Umožní to nahlížet na toto významné jubileum prizmatem hudební historie v mnohem širší geografické a chronologické perspektivě. Účastníci se budou snažit společně hledat odpovědi na otázky, jakým způsobem se lišil charakter hudební kultury českých zemí a střední Evropy před a po roce 1918 nebo jakou roli v této proměně hrála 1. světová válka a její důsledky, a zda lze stopy těchto proměn dosud sledovat v současném hudebním životě.

Délka předneseného referátu nesmí přesáhnout 15 minut (5 normostran textu). Organizátoři si vyhrazují právo výběru z navržených konferenčních příspěvků. Přednesené příspěvky budou moci být publikovány v recenzovaném periodiku České společnosti pro hudební vědu Muzikologické fórum, a to v původním nebo i rozšířeném rozsahu, včetně obrazových příloh.

Přihlášku prosíme vyplňte a odešlete prostřednictvím on-line formuláře.

Uzávěrka přihlášek: 10. září 2018


Za předsednictvo ČSHV   Mgr. Jan Baťa, Ph.D.

 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

duben 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Kdo je kdo?