Mezinárodní výroční konference ČSHV 2018

9. – 10. listopadu 2018, České muzeum hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana


Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy


Rok 2018 se nese ve znamení velmi významného výročí – sto let od vzniku samostatného Československa. Organizátoři si však uvědomují, že rok 1918 znamenal zásadní zlom nejen ve vývoji českých zemí, ale i celého středoevropského regionu. Proto se rozhodli rámcové téma zformulovat v podobě Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury střední Evropy
Umožní to nahlížet na toto významné jubileum prizmatem hudební historie v mnohem širší geografické a chronologické perspektivě. Účastníci se budou snažit společně hledat odpovědi na otázky, jakým způsobem se lišil charakter hudební kultury českých zemí a střední Evropy před a po roce 1918 nebo jakou roli v této proměně hrála 1. světová válka a její důsledky, a zda lze stopy těchto proměn dosud sledovat v současném hudebním životě.

Fotogalerie výroční konference 2018


Program

Pátek 9. listopadu 2018

9.30-10.30 prezence účastníků

10.30 Slavnostní zahájení

I. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí a střední Evropy (1)
předsedající: Jiří SEHNAL

10.40-11.05 Jiří BEZDĚK (Praha, Katedra hudební teorie HAMU): Česká a slovenská hymna pohledem hudební teorie
11.05-11.30 Olga MOJŽÍŠOVÁ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany): Rok 1918 a proměna fenoménu Smetana
11.30-11.55 Jarmila GABRIELOVÁ (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Bohuslav Martinů: Česká rapsodie (H 118)
11.55-12.20 Ivana KALINA TABAK (Praha, Ústav hudební vědy FF UK): Kompoziční a literární projevy Bohuslava Martinů jako reakce na historické události roku 1918

12.20-14.30 polední přestávka

II. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí a střední Evropy (2)
předsedající: Karol MEDŇANSKÝ

14.30-14.55 Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Systematizácia hudobných inštitúcii, telies a súborov na Slovensku medzi rokmi 1918-1939
14.55-15.20 Peter RUŠČIN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Rok 1918 – medzník vo vývoji slovenskej hymnológie
15.20-15.55 Slávka KOPČÁKOVÁ (Prešov, Inštitút estetiky a umeleckej kultúry, FF PU): Pavol Gallo a hudobný život Prešova po roku 1918

15.55-16.15 přestávka

III. Rok 1918 jako mezník ve vývoji hudební kultury českých zemí a střední Evropy (3)
předsedající: Alena BUREŠOVÁ

16.15-16.40 Petr BAJER (Praha, Katedra hudební výchovy PedF UK): Hudební kultura v Jindřichově Hradci v roce 1918 optikou týdeníku Ohlas od Nežárky
16.40-17.05 Tomáš SLAVICKÝ (Praha, Národní muzeum – České muzeum hudby): Češi v hudbě c. k. maríny a jejich podíl na rozšíření chromatických žesťových nástrojů

17.05-17.15 přestávka

IV. Hudební život v meziválečném Československu (1)
předsedající: Karel STEINMETZ

17.15-17.40 Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Hudba jako diplomatický prostředek mladého ukrajinského státu. Československé turné Ukrajinské republikové kapely (1919)
17.40-18.05 Yvetta KAJANOVÁ (Bratislava, Katedra muzikológie FF UK): Recepcia zábavnej hudby v Československu po roku 1918
18.05-18.30 Michael BECKERMAN (New York, New York University): Kdo to byl? Včera a dnes

18.30 Společenský večer


Sobota 10. listopadu 2018

9.00-10.45 Volební valná hromada členů ČSHV

10.45-11.00 přestávka

V. Hudební život v meziválečném Československu (2)
předsedající: Vlasta REITTEREROVÁ

11.00-11.25 Karol MEDŇANSKÝ (Prešov): Význam osobnosti Mikuláša Moyzesa pre rozvoj prešovského hudobného a kultúrneho života po roku 1918
11.25-11.50 Andrej ŠTAFURA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Slovenské historické organy v kontexte roku 1918
11.50-12.15 Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Bedřich Antonín Wiedermann – nejvýznamnější pedagog varhanní hry v meziválečné době

12.15 Slavnostní zakončení

Mezinárodní výroční konference ČSHV 2018 se koná ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby. Akci finančně podpořilo Ministerstvo kultury ČR a Nadace Český hudební fond.


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

listopad 2019
Po Út St Čt So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Kdo je kdo?