Mezinárodní výroční konference ČSHV 2020

pořádaná ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

a Nadace Český hudební fond

 

Program

Pátek 20. listopadu 2020

10.00-10.30  Prezence účastníků

10.30              Zahájení konference

 

I. Vstupní referáty

předsedající:

10.35-11.00 Karel STEINMETZ (Ostrava, Centrum studií regionální hudební kultury PedF OU): Třicet let České společnosti pro hudební vědu

11.00-11.45  Lubomír TYLLNER (Praha, Etnologický ústav AV ČR): Bude upřesněno

11.45-12.30  Oskár ELSCHEK (Bratislava): Bude upřesněno

12.30-14.00 Polední přestávka

II. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (2)

předsedající:

14.00-14.30 Zuzana JANDOVÁ (Roudnice nad Labem): Balady op. 23 Vítězslava Nováka a inspirace v moravském folkloru

14.30-15.00 David VONDRÁČEK (Praha, Ústav dějin umění AV ČR): Folklorismus v terezínské tvorbě Gideona Kleina: Janáček nebo Novák jako vzor?

15.00-15.30  Vladimír FULKA (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Konvergencie madrigalovej tradície a českého folklóru v madrigaloch Bohuslava Martinů

15.30-16.00  Přestávka

III. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (3)

předsedající:

16.00-16.30  Yvetta KAJANOVÁ (Bratislava, Katedra muzikologie FFUK): Ľudová a populárna hudba v 50. rokoch v Československu

16.30-17.00  Aleš OPEKAR (Praha, Ústav dějin umění AV ČR): Ohlasy folkloru v československých muzikálech

17.00-17.30  Jan VIČAR (Plzeň, Katedra hudební výchovy a kultury PedF ZČU): Stylizace hudebního folkloru dnes

17.30-18.00  Přestávka


 

IV. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (4)

předsedající:

18.00-18.30  Matěj KRATOCHVÍL (Praha, Etnologický ústav AV ČR): Lidová hudba a tanec v databázích, mapách a multimédiích

18.30-19.00  Jiří HÖHN (Strážnice, Národní ústav lidové kultury): Experimentální stavba hudebních nástrojů

19.00              Společenský večer

 

Sobota 21. listopadu 2020

9.00-10.00    Valná hromada členů ČSHV

V. Studentská sekce

předsedající:

10.00-10.20  Markéta KRÁLOVÁ (Wien, Institut für Musikwissenschaft UW): Hudební kultura českokrumlovského minoritského konventu mezi lety 1726-1750

10.20-10.40  Kateřina VIKTOROVÁ (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Pražská recepce Smetanových oper 1900–1924

10.40-11.00  Jiří ČEVELA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Klavírní úpravy lidových písní Hynka Bíma – stav bádání a metodika výzkumu

 

11.00-11.15  Přestávka

VI. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (5)

předsedající:

 

11.15-11.45  Petr KALINA (Brno, Ústav hudební vědy FF MU): Mykola Lysenko jako tvůrce nového paradigmatu sbírání ukrajinské lidové hudby

11.45-12.15  Slávka KOPČÁKOVÁ (Prešov, Filozofická fakulta PU): Rusínsky folklór východného Slovenska ako žriedlo hudobnej tvorby skladateľa Vladimír Ljubimova

12.15-13.30  Polední přestávka

VII. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (6)

předsedající:

13.30-14.00  Karol MEDŇANSKÝ (Prešov): Folklórne vplyvy v sláčikových kvartetách Mikuláša Moyzesa

14.00-14.30  Michal ŠČEPÁN (Bratislava, Ústav hudobnej vedy SAV): Ľudová hudba ako inšpiračný zdroj v tvorbe Tadeáša Salvu

14.30-15.00  Gabriela KUBÁTOVÁ (Praha, Katedra hudební výchovy PedF UK): Folklorní inspirace v díle Jiřího Temla

15.00-15.15  Přestávka

VIII. Folklór a folklórní inspirace v hudbě (7) / Volné referáty

předsedající:

15.15-15.45  Jana MICHÁLKOVÁ SLIMÁČKOVÁ (Brno, Hudební fakulta JAMU): Bedřich Antonín Wiedermann Variace a fuga na moravskou národní píseň z doby Napoleonovy: historie – analýza – hodnocení

15.45-16.15  Petr LYKO (Brno, Hudební fakulta JAMU): „Mezinárodní regulativ pro stavbu varhan“ a jeho dopad na varhanářství 20. století

16.15              Zakončení konference


 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

říjen 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Kdo je kdo?