Výroční konference 2000

Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2000

Systematická muzikologie - nové poznatky v oborech hudební psychologie a etnomuzikologie


1. a 2. prosince 2000

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta
nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1
místnost č. 104 / 1. patro

Program


Pátek 1. prosince 2000, 15 - 18 hodin

Zahájení

I. Etnomuzikologie a folkloristika

1. Marta Toncrová (Brno): Současná výzkumná a ediční činnost v etnomuzikologii
2. Lubomír Tyllner (Tábor-Praha): Etnomuzikologické projekty v Etnologickém ústavu AV ČR
3. Lucie Uhlíková (Brno): Vývojové trendy v oblasti hudebního folklorismu na konci 20. století
4. Zuzana Jurková (Slaný): Česká etnomuzikologie - zrcadlo doby?
5. Vlastislav Matoušek (Praha): Mimoevropské hudební kultury - stav bádání v Čechách
6. Jarmila Procházková (Brno): Janáčkovi interpreti folklóru
7. Josef Šebesta (Praha): Hudební projevy české menšiny v rumunském Banátu
8. Miroslav Malura (Ostrava): Česko-polská spolupráce při etnomuzikologickém výzkumu širšího Ostravska

Sobota 2. prosince 2000, 9.00 - 10.45 hodin

Zpráva o činnosti ČSHV a jejího výboru za rok 2000
Zpráva kontrolní komise

II. Hudební psychologie

9. Marek Franěk (Praha): Současné trendy v hudebně psychologickém výzkumu
10. Milan Holas (Praha): Hudebně-psychologická diagnostika a poradenství
11. Olga Čenčíková (Liberec): Hudební ekologie
12. Hana Fabianová - Marek Franěk (Praha): Experimentální výzkum paměti pro tempo

Sobota 2. prosince 2000, 11 - 13 hodin

III. Volné příspěvky

13. Lenka Mráčková (Louny-Praha): Geneze kodexu Speciálník (CS-HK II A 7)
14. Petr Daněk (Praha): Portréty Kryštofa Haranta
15. Olga Settari (Brno): Dílo Marinna Mersenna ve světle pramenů z pařížských fondů
16. Markéta Štědronská (Vodňany-Praha): Taneční stylizace v klavírních skladbách Antonína Dvořáka
17. Marcela Hofericová-Daherová (Buštěhrad-Praha): Symfonická báseň "Záboj, Slavoj a Luděk"
Zdeňka Fibicha
18. František Řehánek (Liberec): Sonáta pro housle a klavír Leoše Janáčka - analýza

Sobota 2. prosince 2000, 1330 - 15 hodin

Zprávy, informace, diskuse

Diskusní příspěvky přihlásili: Adolf Scherl (Praha), Jaroslav Pašmik (Ostrava-Praha)

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV