Zpráva o konání a průběhu

Valné hromady České společnosti pro hudební vědu, o. s.

v roce 2011

 

Valná hromada se uskutečnila 26. 11. 2011 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby v rámci Výroční konference ČSHV

Hlavní body programu Valné hromady:

Sdělení předsedy o činnosti výboru společnosti, který pracoval ve složení zvoleném na Valné hromadě v prosinci roku 2009:

Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc. (předseda), PhDr. Věra Šustíková (místopředsedkyně), Mgr. Petr Lyko, Ph.D. (místopředseda), PhDr. Markéta Kabelková (pokladní), Mgr. Petr Kalina, Mgr.et MgA. Miloslav Študent, Mgr. Matěj Kratochvíl, PhD. Mgr. Viktor Pantůček, PhDr. Jarmila Procházková, PhD.

Kontrolní komise: Mgr. Kateřina Hnátová, PhD., Mgr. Jiří Höhn, Mgr. Zdeněk Vejvoda, PhD.

Schůze výboru se uskutečnily ve dnech: 28. ledna, 24. června, 7. října, 21. listopadu 2010. Na druhou schůzi byla pozvána PhDr. Michaela Freemanová, CSc., která referovala o stavu příprav Miscellanezí za rok 2009. 

Výbor na svých schůzích projednal:

Stav přípravy vydání Miscellaneí z roku 2009.

Zlepšení webovských stránek společnosti.

Stav podávání grantových žádostí, reference o získaných finančních podporách, grantech.

Výbor zváží interval opětného vyhlášení studentské vědecké soutěže v oboru hudební vědy.  Revizí pravidel byl pověřen Petr Lyko.

Výbor projednal a jednomyslně se shodl na udělení čestného členství zahraničnímu vědci, který dlouhodobě udržuje kontakty s českou muzikologií a patří k nejvýznamnějším žijícím evropským muzikologům – prof. PhDr. Oskáru Elschekovi, DrSc.

Hlavní náplní dvou posledních schůzí výboru byla příprava výroční konference, studentské vědecké soutěže a valné hromady společnosti. Jednotlivé členky a členové výboru byli pověřeni konkrétními úkoly.

Přijali jsme nabídku Kabinetu hudební historie EÚ AV ČR na zařazení Workshopu na téma Česko-slovenské a slovensko-české vztahy v hudební kultuře do průběhu konference, což se ukázalo jako vhodné její obohacení.

Granty a dotace:

Získané prostředky

ČSHV obdržela grant Ministerstva kultury ČR pro uspořádání výroční konference roku 2011 ve výši 32 000,- Kč.

ČSHV obdržela od Nadace Český hudební fond příspěvek 17 000,- Kč na vydání Miscellaneí z výroční konference ČSHV 2010. 

Podané žádosti

Lubomír Tyllner zpracoval žádost na Ministerstvo kultury ČR o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2011 pro Českou společnost pro hudební vědu na uspořádání výroční konference na témata: Hudební regionalistika, Stará hudba v nové době. Požadovaná částka 42 000,- Kč.

Lubomír Tyllner zpracoval žádost o nadační příspěvek Český hudební fond na vydání Miscellaneí z výroční konference 2010. 

Ediční činnost: 

V roce 2011 probíhala redakční příprava tří svazků publikací Miscellanea z výročních konferencí ČSHV 2009, dva svazky 2010 (eds. M. Freemanová, M. Kratochvílová, M. Kratochvíl), která budou vydána v příštím roce (2012). Pokračováno bylo v práci na příručce - databázi  Kdo je kdo v české muzikologii. Rozšiřována je její elektronická podoba. O tento úkol se starají K. Hnátová a M. Študent.

Výroční konference 2011:

Výroční konference ČSHV s mezinárodní účastí na téma Hudební dílo,jeho interpretace a interpreti byla uspořádána ve dnech 25. a 26. 11. 2011 ve spolupráci s Kabinetem hudební historie EÚ AV ČR, Ústavem hudební vědy v Bratislavě SAV v Bratislavě a Národním muzeem - Českým muzeem hudby v Praze. Konference se zúčastnilo 20 referujících, 4 fináloví účastníci studentské vědecké soutěže, 10 účastníků Workshopu a cca 70 dalších návštěvníků konference.  Přednesené příspěvky budou publikovány ve sborníku Miscellanea z výročních konferencí ČSHV. Akci podpořilo grantem Ministerstvo kultury ČR, zázemí poskytlo Národní muzeum – České muzeum hudby (Karmelitská 2, Praha – Malá Strana).

Na Valné hromadě České společnosti pro hudební vědu, konané opět v rámci Výroční konference ČSHV byly předneseny zprávy o činnosti jednotlivých orgánů společnosti: 

  • Zpráva o činnosti výboru ČSHV za rok 2011 (Lubomír Tyllner),
  • Zpráva o hospodaření ČSHV za rok 2011(Markéta Kabelková),
  • Zpráva kontrolní komise (Jiří Höhn).

Praha, dne 26. 11. 2011.

za výbor ČSHV Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc., předseda

 

Hledat na stránkách ČSHV

ČSHV calendarium

srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Kdo je kdo?