Výroční zpráva 2006

Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu za rok 2006

 

            2. I. 2006 byly zaregistrovány inovované stanovy ČSHV (Šebesta). Výbor Společnosti zasedal v tomto roce 5x. (3. III., 12. V., 1. IX., 20. X., 30. XI.). Po celý rok však v období mezi schůzemi probíhala intensivní E-mailová diskuse mezi členy výboru, v jejímž rámci se řešily a případně korigovaly právě probíhající aktivity. Jednalo se zvláště o koncipování dopisu (Bajgarová, Šebesta), v němž výbor Společnosti nastínil celoroční strategii zakončenou Výroční konferencí a následnou Valnou hromadou. Tento dopis byl pak rozeslán na 130 adres bývalých i stávajících členů Společnosti.
Další důležitou aktivitou byla redakční příprava příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii (Jana Vojtěšková) a Miscellanea z výročních konferencí (Jan Baťa). Obě příručky se podařilo vydat tiskem a jsou v tuto chvíli členům ČSHV k dispozici. Součástí výborových aktivit byla i příprava Studentské soutěže, pro kterou výbor nově koncipoval statut (Macek) i přihlašovací formulář (Mikuláš).
Pro naprostý nezájem studentů se však nemohla soutěž konat a výbor se ji rozhodl z tohoto důvodu pro rok 2006 zrušit. 16. května předali v Brně členové výboru ČSHV (Bajgarová, Macek, Šebesta) Jiřímu Vysloužilovi certifikát o čestném členství v ČSHV.
Výbor ČSHV obnovil také přerušenou spolupráci s Radou vědeckých společností AV ČR (Šebesta) a zástupci výboru byli poté pozváni na plenární zasedání RVS (Bajgarová, Šebesta), které se konalo 29. XI. v budově presidia AV ČR na Národní třídě.

Podzimní aktivity výboru ČSHV se nesly v duchu Výroční konference (Bajgarová Šebesta), která byla koncipována jako mezinárodní, na téma: Jak psát hudební dějiny?.
Konference, jež se koná s laskavým finančním přispěním MK ČR, se kromě českých muzikologů účastní i kolegové ze Slovenska.
V závěru listopadu byla na MK ČR podána žádost o finanční dotaci na Výroční konferenci 2007 (Bajgarová, Šebesta), která se uskuteční pod názvem: NOVÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU ČESKÝCH MUZIKOLOGŮ. Výbor České společnosti pro hudební vědu se rozhodl, že téma příští Výroční konference ČSHV nebude svazující, a že tedy umožní členům Společnosti představit své poslední výzkumy v celé badatelské šíři. Otevírá se tím prostor k presentaci nových poznatků všech muzikologických problémů, jak se v průběhu české hudební historie vyprofilovaly.

Výboru se přes vynaložené úsilí nepodařilo dosud zajistit uspokojivou správu internetových stran ČSHV. Informovanost veřejnosti touto cestou tedy nesplňuje současné normy na aktuálnost předkládaných informací. Vyřešení této otázky tak zůstává novému výboru Společnosti.

Zapsal Josef Šebesta      Praha, 30. XI. 2006

 

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV