Výroční zpráva 2005

Zpráva o činnosti České společnosti pro hudební vědu za rok 2005

 

            Výbor Společnosti zasedal v tomto roce 8x. 4. února se navíc sešla redakční rada Společnosti, která mj. navrhla přípravit druhý díl příručky Kdo je kdo v současné české muzikologii a vydat sborník příspěvků z minulých výročních konferencí (Miscellanea). V průběhu únorového zasedání byla vypracována strategie činnosti do konce volebního období výboru, tedy do konce roku 2006. Tato strategie byla pak formou okružního dopisu rozeslána všem současným i bývalým členům Společnosti, konkrétně pak na 130 adres. Tímto dopisem byli čeští muzikologové vyzváni k iniciativnějšímu přístupu vůči práci výboru tak, jak je prezentována formou zápisů na internetových stránkách Společnosti. Jednotlivé úkoly roku 2005 lze shrnout do těchto bodů:

1)                  výroční konference Společnosti v termínu 2.-3. prosince pod názvem „Collegium musicorum – Sdružení a sdružování v dějinách českých zemí“ s následnou valnou hromadou,

2)                  připravit k vydání Miscellanea z výročních konferencí ČSHV,

3)                  připravit k vydání druhý díl příručky Kdo je kdo,

4)                  úprava a registrace stanov, dle diskuse v rámci valné hromady z prosince roku 2004,

5)                  realizace studentské vědecké soutěže na základě výborem připraveného statutu,

6)                  připravit vědeckou konferenci ve spolupráci s hudebním festivalem Pražské jaro pod názvem „Nepražané v Praze“.   

 

Následné výborové schůze se nesly v duchu řešení jednotlivých úkolů a jejich průběh byl ve formě zápisů zveřejňován na internetových stránkách Společnosti. V podstatě lze konstatovat, že body 1, 4 a 5 byly dotaženy do úspěšného konce. Ve studentské soutěži vyhlásila odborná porota nejlepší práci, jejíž autorkou je Jana Franková z Brna. Body 2. a 3. jsou rozpracovány a připraveny k dokončení v příštím roce. Dále byla na Ministerstvo kultury ČR  podána žádost o grantový příspěvek na realizaci výroční konference v roce 2006 pod názvem „Jak psát hudební dějiny?“, která je koncipována jako mezinárodní, a to opět v  prosincovém termínu společně s valnou hromadou. Bod číslo 6 byl pro objektivní potíže zrušen. Místo něj se někteří členové výboru Společnosti aktivně podílejí na přípravě velké mezinárodní vědecké konference „Hudební kultura českých zemí a střední Evropy do roku 1620“. Tuto akci poctil svou osobní záštitou primátor hl. m. Prahy Pavel Bém.

V průběhu poslední výborové schůze došlo k personálním změnám na funkcích obou místopředsedů, jež odstartovaly dva kritické dopisy členů výboru, konkrétně pak Andrease Hoffmanna a Jitky Bajgarové. Na uprázdněná místa (viz zápis z výborové schůze z 1. prosince 2005) byli zvoleni většinou hlasů Petr Macek a Josef Šebesta.

 

 

Zapsal Josef Šebesta

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV