Výroční konference 2012 - program

Výroční konference České společnosti pro hudební vědu, o. s.

______________________________________________________________________

Hudební regionalistka

-

Stará hudba v nové době

pořádaná

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

v budově Českého muzea hudby, Karmelitská 2, Praha 1, Malá Strana

23. 11. – 24. 11. 2012


 

Hudební regionalistka

Pátek 23. listopadu 2012

 

10:00

předsedající: Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.

Oskár a Alice Elschekovi

Projekty regionálných výskumov v minulosti a dnes – a ich výsledky

Ĺubomír Chalupka

Medzivojnová (1918-1939) hudobná Bratislava ako špecifický multikultúrny región

Karel Steinmetz

K pojmu „hudební regionalistika“ i k vymezení hudebního regionu obecně a pak konkrétně k problematice ostravské hudební kultury

Jan Vičar

Dějiny hudby v Olomouci od roku 1945 do současnosti. Úvahy o specifičnosti hudební kultury v regionu v daném období

12:00

přestávka

13:20

předsedající: Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.

Yvetta Kajanová

Konvergentné a divergentné procesy v regionalizácii

Petr Hlaváček

Regionalistika jako základ tzv. velké vědy

Judita Kučerová

Horňácké lidové písně s rysy archaických tónin v záznamech Martina Zemana (1854-1919)

Lenka Křupková

„Provinční“ německá operní scéna v Olomouci v posledních čtyřiceti letech své existence a dvorní opera ve Vídni

Petr Lyko

K hudební složce slavnostních obřadů na Univerzitě Palackého na podkladě stratifikace hudebních aktivit spjatých s olomouckou univerzitou


15:00

předsedající: Prof. PhDr. Karel Steinmetz, CSc.

Eva Vičarová

Hudba v Olomoucké katedrále po příchodu Pavla Křížkovského a cyrilská reforma

Ingrid Silná

Farní cyrilská jednota v Prostějově

Vít Aschenbrenner

Hudební kultura v Klatovech 17. a 18. století z hlediska hudební regionalistiky – možnosti a limity výzkumu

Eva Myslivcová

Antonín Dvořák a Turnovsko

Zdeněk Vejvoda

K otázce regionálních stylů lidové hudby (na příkladu Chodska)

16:45

předsedající: Mgr. Petr Lyko, Ph.D.

Jan Blüml

K problematice regionálního výzkumu populární hudby s přihlédnutím k olomoucké hudební scéně

Jan Košulič

Free Jazz Trio: historie olomouckého jazzového souboru

Jitka Bastlová

Hudební život Německého Brodu v době působení děkana Seidla (1702-1737)

Markéta Králová

Antonín Borový a jeho hudební činnost ve Zlaté Koruně na přelomu 18. a 19. století

Jakub Michl

Johann Alois Lamb a hudební kultura ve Vrchlabí na přelomu 18. a 19. století

 

Stará hudba v nové době


Sobota 24. listopadu

9.00     Valná hromada ČSHV. Volba výboru ČSHV.

 

10:00

předsedající: Prof. PhDr. Jiří Sehnal, CSc.

Michaela Freemanová

Třicet let Společnosti pro starou hudbu

Marc Niubó

Z Kroměříže do Valtic. Proměny a význam Mezinárodní letní školy staré hudby

Miloslav Študent

Stará hudba je mrtva, ať žije stará hudba. Významy a proměny pojmu stará hudba.

Jana Michálková Slimáčková

Fenomén autenticity v hnutí staré hudby

Marta Hulková

Musicalia Istropolitana – pramenno-kritická notová séria starej hudby na Katedre hudobnej vedy FFUK v Bratislave

 

12:15

předsedající: PhDr. Michaela Freemanová

Magdalena Šmídová Turchichová

Znovuoživování staré hudby v českých zemích v 19. století

Jan Kahuda

Společnost pro starou českou hudbu (1940–1952)

Barbora Hocková

Provozování staré hudby v Brně mezi lety 1970-1990

Alice Ondrejková

Barokní lamento jako zdroj inspirace skladatelů 20. století

Lenka Přibylová

Slavní hudebníci v severočeských lázních Teplice na přelomu 19. a 20. století

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV