Výroční konference 2007

Výroční konference

30. 11. - 01. 12. 2007 - Nové výsledky výzkumu českých muzikologů

Česká společnost pro hudební vědu ve spolupráci s Národním muzeem/Českým muzeem hudby,
Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd ČR
a Ústavem hudební vědy
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR,
si Vás dovoluje pozvat na svou výroční konferenci na téma

NOVÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU ČESKÝCH MUZIKOLOGŮ.

Konference se uskuteční ve dnech 30. 11. – 1. 12. 2007 v budově Českého muzea hudby,
Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana.

V období posledních 15 let se konaly na půdě České společnosti pro hudební vědu výroční konference, jež svým tematickým zadáním často mapovaly určitý, poměrně úzce ohraničený okruh výzkumu (Nové poznatky o starší hudbě v českých zemích, Nové etnomuzikologické výzkumy, Hudební kritika, Hudební lexikografie, Česká muzikologie ve třetím tisíciletí, Sdružování a spolčování v české hudební historii, Jak psát hudební dějiny a podobně). Trochu stranou obecného zájmu muzikologů tak zůstala témata, která svým zaměřením vybočovala z předem daného rámce. Výbor České společnosti pro hudební vědu se proto rozhodl, že téma letošní výroční konference nebude tematicky svazující a že umožní členům Společnosti představit jejich poslední výzkumy v celé badatelské šíři. Otevírá se tím prostor k prezentaci nových poznatků všech muzikologických oblastí a disciplín, jak se v současné české hudební vědě profilují.


Přihlášky zasílejte prosím na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 30. září 2007. Délka referátu nesmí přesáhnout obvyklých 20 minut (5-6 normostran textu), u krátkých (diskusních) příspěvků 10 minut (3 normostrany). Ve sborníku z konference bude možno publikovat příspěvek většího rozsahu. Nezapomeňte oznámit požadavky na technické zajištění. Ubytování a cestovné bude aktivním účastníkům uhrazeno.

Za výbor České společnosti pro hudební vědu
PhDr. Jitka Bajgarová, CSc.
předsedkyně ČSHV


PhDr. Petr Macek,              PhD. PhDr. Věra Šustíková
místopředseda ČSHV         místopředsedkyně ČSHV

 Výroční konference

České společnosti pro hudební vědu

 

pořádaná

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR


na téma


Nové výsledky výzkumu českých muzikologů


Praha, 30. listopadu – 1. prosince 2007

sál Českého muzea hudby, Karmelitská 2, 2. p.Spolupořadatelé:

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, Národní muzeum–České muzeum hudby

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Adresa ČSHV:

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy,nám. Jana Palacha 2, 110 00 Praha

Kontakt:

Jitka Bajgarová, Kabinet hudební historie EÚ AV ČR, Puškinovo nám. 9, CZ-160 00 Praha

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 224 311 212, 220 303 927

 

 

Program

 

Pátek 30. listopadu 2007

13 – 13.30 prezence účastníků konference (hrazení členských příspěvků)

 

13.30 – 14.50

zahájení Jitka Bajgarová, předsedkyně ČSHV


předsedající: Rudolf Pečman

Josef Šebesta: Kryštof Harant a jeho moteto „Qui confidunt in Domino“. O jedné mystifikaci

Pavel Sýkora: Monteverdiho platónské inspirace

Kateřina Maýrová: Italští skladatelé 16.-17. století v tzv. rokycanské hudební sbírce literátského bratrstva v Rokycanech

Lucie Pelíšková: Armida. Od Tassa k opernímu libretu


přestávka


15.10 – 16.30

předsedající: Miloslav Blahynka

Rudolf Pečman: K typologii staré opery aneb Jevištní hudební dílo včera a dnes

Jana Perutková: Opera na dvoře Johanna Adama Questenberga – nové dílčí výsledky

Andreas Kröper-Hoffmann: Hudba ke Goethovu Faustovi

Jiří Kopecký: Julius Zeyer a hudebně dramatické dílo českých skladatelů


přestávka


16.50 – 18.10

předsedající: Jarmila Gabrielová

Miloslav Blahynka: K problematice výzkumu operní dramaturgie

Jitka Bajgarová: Brucknerovi žáci z českých zemí

Martina Stratilková: Hudební časovost v pojmech Edmunda Husserla

Jiří Vysloužil: K německému vydání Hábovy Nauky o harmonii (1942–43)

Jaroslav Bužga: Na okraj Slovníku české hudební kultury (krátký příspěvek)


Prezentace Oborové informační brány MUSICA (MUS) jako nového nástroje (nejen) pro české muzikology (Václav Kapsa)


18.30 hodin přátelské setkání účastníků konference s občerstvením v prostorách Českého muzea hudby


Sobota 1. prosince 2007


9 – 10

Valná hromada České společnosti pro hudební vědu

jednání řídí Jitka Bajgarová, předsedkyně ČSHV


Program:

Zpráva o činnosti ČSHV za rok 2007 – Jitka Bajgarová

Zpráva o hospodaření – Markéta Kabelková

Zpráva kontrolní komise – Jan Kachlík

Plán činnosti na rok 2008

Schválení čestných členů

Různé

Diskuse


přestávka


10.30 – 13

předsedající: Lubomír Tyllner

Zdeněk Vejvoda: Taneční repertoár staropacké kapely Jiřího Hartla v první polovině 19. století

Věra Thořová: Etnomuzikologický výzkum velikonočních koled

Jan Kachlík: Rekonstrukce autentického znění Dvořákových Moravských dvojzpěvů

Tereza Kibicová: Antonín Dvořák nejbližšímu příteli II – dosud nepublikované dopisy A. Dvořáka Aloisi Göblovi


přestávka


Miloš Schnierer: Klavírní party v úpravách lidových písní pro zpěv a klavír Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka a Bély Bartóka

František Řehánek: Bitonalita ve skladbách Leoše Janáčka

Radim Bačuvčík: Marketingový průzkum publika filharmonických koncertů v Brně, Olomouci a Zlíně (krátký příspěvek)

 

Závěr konference

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV