Výroční konference 2004

Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2004

Česká muzikologie ve třetím tisíciletí


Konference je koncipována jako diskusní s příspěvky v trvání do 10 minut, jež by měly prezentovat pohled z perspektivy klíčových muzikologických institucí i jednotlivých členů naší společnosti.

Domníváme se, že diskuse by se měla soustředit na tři klíčové problémy:
1. střednědobé a dlouhodobé strategie institucí
2. dluhy a utopie české muzikologie
3. cesty a způsoby vzájemné komunikace

Program


Sobota 4. prosince

10:00-12:00

Valná hromada ČSHV

13:30-17:00

Miroslav K. Černý: Sledování starověkých hudebních kultur
Zuzana Petrášková: Hudební knihovnictví a dokumentační činnost
Jarmila Gabrielová: Současný stav a dlouhodobé záměry Ústavu hudební vědy FFUK a hudebně-historického oddělen Etnologického ústavu AV ČR
Mikuláš Bek: Studium hudební vědy v Brně
Simona Romportlová: Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea v Brně. Současný stav a perspektivy do budoucna
Jiří Mikuláš: Státní hudebně-historický ústav - utopie či projekt 21. století?
Rudolf Pečman: K repatriaci památek staré české hudby (na příkladě dávného výzkumu v Itálii)

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV