Výroční konference 2002

Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2002

Nové poznatky o hudbě v zemích Koruny české od počátků do r. 1622


Univerzita Karlova Praha, Ovocný trh 3/5, zasedací síň (2. patro)


ProgramPátek 6.12.2002

Registrace účastníků 13.30 - 14.00

Zahájení (14.00 - 14.15)

Středověk (14.15 - 15.45) - předsedající: David Eben

Jan Frei (České muzeum hudby Praha): Nová zjištění k hudebnímu životu doby husitské

Vlastislav Matoušek (Ústav hudební vědy FFUK Praha): O quantum solicitor (diskusní pYísp vek)

Lukáš Matoušek (Praha): Bohemika mezi hudebními nástroji středověku

Jaromír Černý (Ústav hudební vědy FFUK Praha): A fontibus (diskusní příspěvek)

Hana Vlhová-Wörner (Berlin - Praha): Kontrafakta a imitace v české chorální tvorbě


Přestávka (15.45 - 16.00)


Renesance - 15. století (16.00 - 17.45) - předsedající: Jaromír Černý

Mirosław Perz (IM UW Warszawa): Stare i nowe pytania o Czesko-Polskie kontakty muzyczne do końca 16 wieku

Pawel Gancarczyk (IS PAN Warszawa): Kodex "Strahov" jako svědectví středoevropské kulturní pospolitosti

Lenka Mráčková (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Polyfonní mešní ordinarium "sociorum" v Kodexu Speciálník. Příspěvek k recepci dobových kompozičních technik v Čechách na konci 15. století

Marie Salvetová (Paris - Praha): Missa "Petite camusette" v Kodexu Speciálník a její evropský kontext

Martin Horyna (Jihočeská univerzita České Budějovice): Polyfonie v Čechách v 15. a 16. století a její interpreti


Přestávka (17.45 - 18.00)


Volné referáty (18.00 - 19.00) - předsedající: Jarmila Gabrielová

Jarmila Gabrielová (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Stav prací na grantovém úkolu "Souborné kritické vydání díla Antonína Dvořáka"

Václav Kapsa (Ústav hudební vědy AVČR Praha): Stilus germano-bohemicus - staré a nové v duchovní hudbě pražských skladatelů kolem roku 1700

Václav Drábek (Praha): Jiří Antonín Benda a Joseph Haydn

Jana Fojtíková (České muzeum hudby Praha): Výzkum nejstarších pramenů Beethovenova díla v českých zemích

Večeře (od 19.30)


Sobota 7. 12. 2002

Plenární zasedání České společnosti pro hudební vědu
9.00 - 10.00

Renesance - 16. století I (10.00 - 11.45) - předsedající: Zuzana Petrášková

Marta Hulková (Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava): Hudobné tlače Bardejovské zbierky hudobnin zo 16. storočia - spojitosti s českými vzdelancami

Andrea Mecanová (Katedra hudobnej vedy FFUK Bratislava): Košické polyfonne zborníky zo 16. storočia

Kateřina Maýrová (České muzeum hudby Praha): Hudební repertoár rokycanských rukopisů a tisků od 2. poloviny 16. do 1. třetiny 17. století

Petr Daněk (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Ale... co pak to ten Matěj píše ? (II.)

Karla Hanzlová (Praha): Počiatky nototlače v Čechách a na Morave


Oběd (11.45 - 13.00)


Renesance - 16. století II (13.00 - 14.45) - předsedající: Martin Horyna

Jiří Žůrek (Ústav pro klasická studia AV ČR): LIMUP - databáze obsahu liturgických rukopisů utrakvistické provenience

Jan Baťa (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Kutnohorský sborník mší

Tereza Pavelková (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Seznámení s Chlumeckým kancionálem

František Šmíd (Katolická teologická fakulta UK Praha): Vícehlasé zpracování české duchovní písně v Sedlčanském kancionálu a jeho využití v katolické liturgii

Jaroslav Brož S. S. L. (Katolická teologická fakulta UK Praha): Biblický základ textu skladeb v Sedlčanském kancionálu

Vít Náměstek (Katolická teologická fakulta UK Praha): Postní skladby v Sedlčanském kancionálu


Přestávka (14.45 - 15.00)


Renesance - 16. století III (15.00 - 17.15) - předsedající: Petr Daněk

Michaela Žáčková-Rossi (Pistoia - Praha): Hudebníci z Furlanska v renesančních Čechách

Pavel Mužík (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Anglická hudba v loutnových tabulaturách na území ČR

Tomasz Jez (IM UW Warszawa): Twórczość Jacoba Handla (1550-1591) w rękopiśmiennych źródłach proweniencji śląkiej

Petr Bajer (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Parodická tvorba Jacoba Handla Galla - Officium super "Levavi oculos meos"

Roman Dykast (Hudební fakulta AMU Praha): Keplerovo novoplatonské zdůvodnění působivé síly tercií a sext

Jana Bajerová (Národní knihovna Praha): Francesco Sale - Sacrarum cantionum

Josef Šebesta (Ústav hudební vědy FFUK Praha): Postavení madrigalu v hierarchii hudebních žánrů na dvoře Rudolfa II. v Praze

Generální diskuse (17.15 - 18.00)


Večeře (od 18.30)

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV