Výroční konference 2001

Výroční konference České společnosti pro hudební vědu 2001

Hudební lexikografie


30. listopad 2001
UK FF Praha, nám. J. Palacha 2, místnost 104 (1. patro)

Program


a) registrace účastníků a zahájení - pátek 30. 11. 2001, 14,40-15 hodin

b) rámcové téma: Hudební lexikografie - pátek 30. 11. 2001, 15-19, 30 hodin


1. Jiří Fukač a Mikuláš Bek (FF MU Brno): Lexikografické projekty brněnského pracoviště (bude upřesněno)
2. Eva Szórádová (PedF UKF Nitra): Lexikón výrobcov hudobných nástrojov: lexikografický projekt
3. Hubert Reitterer (Österreichisches Biographisches Institut Wien): Traditionelle und zukunftsorientierte Ansätze biographischer Lexikographie in Österreich
4. Ivan Poledňák (PedF UK Praha a FF UP Olomouc): Ze zkušeností jednoho českého lexikografa (bude upřesněno)
5. Tomislav Volek (ÚHV AV ČR Praha): Glosy k aktuálnímu stavu lexikografie
6. Stanislav Bohadlo (VŠP Hradec Králové): Hudební slovníky a databáze on-line

ohlášené diskusní příspěvky a sdělení:

7. Adolf Scherl (Praha): Ke spolupráci muzikologické a teatrologické lexikografie
8. Alena Jakubcová (Divadelní ústav Praha): Hudba v divadelním slovníku
9. Kateřina Červenková-Vondrovicová (Praha): Glosy ke vzniku všeobecných encyklopedií
10. Zuzana Jurková (FHS UK Praha): ROMBASE (Encyklopedie romské kultury) - informace o projektu
11. Karel Steinmetz (PedF UP Olomouc): Hesla hudebníků v Biografickém slovníku Slezska a severní Moravy
12. Vlasta Bokůvková (Plzeň): Příspěvek Antonína Špeldy k hudební lexikografii - západní Čechy
13. Michaela Žáčková-Rossi (Firenze): Indici della Trattatistica Musicale Italiana / Rejstříky italských hudebních traktátů -
informace o projektu
14. Marek Franěk (Ostravská univerzita): Projekt internetového časopisu ČSHV
15. Jaroslav Pašmik (ÚHV UK FF Praha): K webovým stránkám ČSHV

c) organizační otázky, výroční zpráva, znovuustavení ČSHV, schválení změn ve stanovách, volba výboru - sobota 1. 12. 2001, 9-11 hodin

d) volné referáty (nové poznatky a výzkumné projekty k dějinám české hudby) - sobota 1. 12. 2001, 11-13 hodin


1. Markéta Kozinová (ÚHV AV ČR Praha): Mešní zpěvy k českým zemským patronům ve středověkých misálech a graduálech - svébytná výpověď o provenienci rukopisů
2. Jan Frei (ÚHV AV ČR Praha): Zpěv českého poselstva při odchodu z Basilejského koncilu
3. Josef Šebesta (ÚHV UK FF Praha): 390 let od vzniku oslavného moteta Martina Krumbholtze
4. Jan Baťa (ÚHV UK FF Praha): Inventář hudebnin Daniela Ignatia Mrázka - hudba u Matky Boží před Týnem
5. Olga Settari (Brno): Hudební hesla v projektu Encyclopaedia Comeniana

e) volné referáty (pokračování) - sobota 1. 12. 2001, 14-18 hodin

6. Marie Skalická (ÚHV AV ČR Praha): Stav výzkumu šporkovské písně
7. Tomáš Slavický (ÚHV AV ČR Praha): Výsledky bádání o J. Zachovi
8. Milada Jonášová (ÚHV AV ČR Praha): Z nových poznatků výzkumu italské opery v Praze v 18. století
9. Václav Kapsa (ÚHV AV ČR Praha): K problému instrumentální hudby domácích skladatelů vrcholného baroka: koncertantní skladby A. Reichenauera
10. Tereza Kibicová (ÚHV AV ČR Praha): Problémy analýzy divadelní hudby (A. Dvořák: Hudba k obrazu ze života "Josef Kajetán Tyl" od F. F. Šamberka)
11. Jan Kachlík (ÚHV AV ČR Praha): Antonín Dvořák a naivita? (K filosofické hermeneutice bádání o hudbě)
12. František Řehánek (Liberec): O harmonickém myšlení Leoše Janáčka
13. Pavel Kordík (ÚHV AV ČR Praha): Novákův písňový cyklus "Údolí nového království"
14. Ondřej Maňour (ÚHV AV ČR Praha): Neznámé písňové cykly Jaroslava Novotného

diskuse - závěr

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV