Výroční konference 2009

Výroční konference

České společnosti pro hudební vědu, o. s.

 

na téma

 

Händel – Haydn – Mendelssohn a jejich „druhý život“

v českých zemích a na Slovensku v 18. a 19. století

 

pořádaná

s finanční podporou Ministerstva kultury ČR

 

 

 

Odborní spolupořadatelé:

Kabinet hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

 Národní muzeum – České muzeum hudby

Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

 

 

 

 

Praha, 4.-5. prosince 2009

sál Českého muzea hudby, Karmelitská 2, 2. p.

Program

 

 

Pátek 4. prosince 2009

9.30 prezence účastníků konference (hrazení členských příspěvků)

10 – 12

zahájení konference (Jitka Bajgarová)

 

Michaela Freemanová: Händel, Haydn, Mendelssohn a české země (úvodní referát)

předsedající: Michaela Freemanová

 

Jiří Sehnal: František Xaver Richter – léta 1709-1727
Undine Wagner:
Händels Oratorien im Prager Musikleben - Aufführungen und musikpublizistische Resonanz

Ladislav Kačic: Dobová recepcia diela  G. F. Händela na Slovensku
Tereza Berdychová: Ikonografické prameny lovecké hudby v českých zemích v období baroka

polední přestávka

13.30 – 15.30

předsedající: Jarmila Gabrielová

 

Darina Múdra: Joseph Haydn a Slovensko – miera a formy vplyvu
Jiři Mikuláš: O putování Haydnovy mše z Prahy do Lipska / Vinzenz Maschek
(1755-1831) seznamuje Pražany s díly Josepha Haydna
Václav Kapsa: Kapela Morzinů v Dolní Lukavici – stará zjištění po dvaceti letech

Olga Mojžíšová: Smetanův Haydn, Händel a Mendelssohn v Göteborgu

Andreas Wehrmeyer: Hanslick und Haydn

přestávka s občerstvením

16 – 17.30

předsedající: Jitka Bajgarová

 

Kateřina Maýrová: Díla G. F. Händela, J. Haydna a F. Mendelssohna Bartholdyho v koncertech spolku Cäcilien-Verein v letech 1840-1865
Ingrid Silná: Provádění Haydnových chrámových kompozic v Prostějově v 19. století

Kamil Bartoň: Felix Mendelssohn Bartholdy v programech brněnských koncertů ve druhé polovině 19. století

      

       Round table badatelů a interpretů – řídí Michaela Freemanová

     17.45 koncert Petry Matějové ve dvoraně Českého muzea hudby (kladívkový klavír)

            Joseph Haydn: Sonáta C dur, Hob. XVI:50 (cca 1794/95) 

                                  1. Allegro / 2. Adagio / 3. Allegro molto

                   Václav Jan Tomášek: Sonáta C dur, op. 14 (1805)

                                  1. Adagio ma non troppo – Allegro con brio / 2. Menuetto - Trio                

                                  3. Adagio con moto / 4. Rondo. Allegro moderato

                   Felix Mendelssohn Bartholdy: Preludium a fuga D dur, op. 35, č. 2

        18.30 přátelské setkání účastníků konference s občerstvením v 2. patře Českého muzea hudby

 

    Sobota 5. prosince 2009

9 – 11

předsedající: Josef Šebesta

        Lenka Přibylová: Josef Maria Wolfram – opomíjený hudební skladatel Teplic

Fatima Hadžić: Händel, Haydn and Mendelssohn performed by Czech musicians in

Bosnia and Herzegovina in 1878-1941
Zuzana Petrášková: Händel, Haydn a Mendelssohn v Souborném hudebním katalogu

 

Markéta Kabelková: Haydniana ve sbírce Ondřeje Horníka

Jiří Vysloužil: Oratorium Karla Husy An American Te Deum
Adolf Scherl: K novějším inscenacím Händelových oper u nás a ve světě

přestávka

     11.30 – 13

Valná hromada České společnosti pro hudební vědu, o. s.

jednání řídí Jitka Bajgarová, předsedkyně ČSHV

Program:

Zpráva o činnosti ČSHV za rok 2009 – Jitka Bajgarová

Zpráva o hospodaření – Markéta Kabelková

Zpráva kontrolní komise – Jan Kachlík

Plán činnosti na rok 2010

Schválení čestného člena ČSHV (prof. Dr. John Tyrrell, UK)

Různé a diskuse

Volba nového výboru a kontrolní komise na období 2010-2012

Závěr

 

Kdo je kdo?

ČSHV calendarium

listopad 2017
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Hledat na stránkách ČSHV